Provincie Utrecht


Persbericht
09 november 1999

PROVINCIE SUBSIDIEERT AANKOOP NATUURPLAS

De provincie geeft aan Het Utrechts Landschap een subsidie voor aankoop van een natuurgebied in de Elster Buitenwaarden, gemeente Rhenen. Het gaat om een zandwinplas langs de Nederrijn. De subsidie van de provincie bedraagt ruim 58 duizend gulden; de helft van het totale aankoopbedrag. De andere helft wordt gesubsidieerd door het ministerie van LNV.

De Elster Buitenwaarden vormen samen met de Amerongse Bovenpolder een deelgebied van het project Noordoever Nederrijn. Dit project beoogt grootschalige natuurontwikkeling in de noordelijke uiterwaarden van de Nederrijn tussen Amerongen en Arnhem. Hier zullen karakteristieke elementen van het rivier-ecosysteem ontwikkeld worden.

De plas die Het Utrechts Landschap nu aankoopt, is een kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Utrecht. De plas heeft een zandbodem en wordt gevoed door kwelwater vanuit de rivier. Het water is daardoor helder, waardoor ondergedoken waterplanten en kranswieren zich kunnen vestigen. Ook ontwikkelt zich hier een soortenrijke fauna.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Utrecht subsidieert aankoop natuurplas '
Lees ook