Provincie Utrecht

Persbericht
1001368800

Provincie Utrecht werkt aan Europees keurmerk

De provincie Utrecht moet in 2003 goed zijn ingespeeld op de Europese regelgeving en rechtspraak. Met dat doel voor ogen wordt nog voor het eind van dit jaar een Actieplan gereed gemaakt, zo hebben GS besloten. De start van het Europaprooftraject werd op 19 september bekend gemaakt, tijdens een managementbijeenkomst bij de provincie.

Koploper
Utrecht is met dit plan voor een Europees keurmerk, na Noord-Brabant, koploper onder de Nederlandse lagere overheden. Belangrijkste reden om van start te gaan met deze operatie is de sterk voortschrijdende invloed van Brussel. Ook de provincie Utrecht kan rechtstreeks worden aangesproken op naleving van de Europese regelgeving en rechtsspraak, bijvoorbeeld bij besluiten op het vlak van staatssteun aan ondernemingen en de toepassing van provinciale milieuverordeningen.

Voorbereiding Actieplan
Aan de hand van een reeks gesprekken met o.a. alle sectorhoofden en directeuren bij de provincie wordt in eerste instantie informatie verzameld over de manier waarop de provincie Utrecht momenteel Europese regels toepast en interpreteert. Uit deze inventarisatie volgt eind dit jaar een reeks aanbevelingen, vervat in het Actieplan, met aandacht voor zaken als noodzakelijke opleidingen over Europees recht en regelgeving, informatievoorziening over Europese zaken die voor de provincie van belang zijn en de manier waarop provinciale bestuursvoorstellen worden getoetst aan relevante Europese aspecten.

Begeleiding en advies
Het project "Provincie Utrecht Europaproof" wordt begeleid door drs. Jacob Wiersma en Hanneke de Bode (Berenschot International Solutions), met medewerking van professor mr. Bart Hessels, bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan de Universiteit Utrecht.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Provincie Utrecht werkt aan Europees keurmerk '
Lees ook