Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie Utrecht wordt Europa-proof

18-06-2002
De provincie Utrecht moet binnen een jaar het keurmerk 'Europa-proof' hebben gehaald. Om adequaat in te spelen op de Europese regelgeving en subsidiemogelijkheden wordt daarom een projectplan uitgevoerd, zo hebben GS besloten.

Het besluit om méér werk te maken van Europa is gebaseerd op onderzoek van Berenschot International Solutions bij de provincie. Daarin wordt geconcludeerd dat de provincie nog onvoldoende bekend is met de toenemende invloed van Europese beleidsregels en jurisprudentie op het feitelijke werk van de provincie. Reden voor GS om het sein op groen te zetten voor een inhaalslag. De bedoeling is dat de provincie vooral actiever inhaakt op Europese regels, projecten en programma's. Dit betekent o.a. toetsing van belangrijke bestuursbesluiten aan Europese richtlijnen over zaken als het verlenen van staatssteun en openbare aanbestedingen. Het projectplan voorziet bovendien in een reeks trainingen en opleidingen op het gebied van Europese zaken; het gebruik van Europese checklists en werkdocumenten; de inrichting van een Kenniscentrum Europa en het werken met vaste Europa-medewerkers bij alle sectoren van de provincie. Voor deze extra maatregelen is ruim 47.000,- beschikbaar.

De voorstellen voor een Europese kwaliteitsslag komen op 8 juli aan de orde in de Statencommissie Bestuur en Middelen.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie Utrecht wordt Europa-proof '
Lees ook