Provincie Utrecht

Persbericht
995320800

Provincie zoekt kandidaten voor milieuprijs 2001

Sinds 1994 stelt de provincie Utrecht prijzen beschikbaar voor bedrijven en instellingen die zich op milieugebied positief onderscheiden hebben. Ook in 2001 is de provincie weer op zoek naar kandidaten die mee willen dingen naar de Milieuprijs. Drie inzenders kunnen in aanmerking komen voor een geldprijs. De uitreiking van de milieuprijs vindt eind november plaats. Deelnemers kunnen zich tot en met 29 september aanmelden bij de Provincie Utrecht. Zij kunnen dat zelf doen, maar ook anderen kunnen een kandidaat voordragen.

Waarom meedoen?
De nominatie en het winnen van de milieuprijs leveren aardige publiciteit op voor het bedrijf en zoals gezegd valt er geld te winnen. De winnaar krijgt een bedrag van 10.000,= ( 4.538,=) de tweede en derde prijs bestaan elk uit een bedrag van 1.500,= ( 681,=). De winnaars, die ook een oorkonde ontvangen, moeten de prijzen besteden aan nieuwe milieu-investeringen.

Wie kan meedoen?
Aanmelding is mogelijk voor het Midden- en Kleinbedrijf, inclusief de sector land- en tuinbouw. Ook kandidaten uit de non-profit sector kunnen meedingen naar n van de prijzen. Criteria
De kandidaat moet voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te kunnen komen voor de Milieuprijs 2001.

Het aantal betaalde medewerkers van het bedrijf of de non-profit organisatie mag niet hoger zijn dan 250 en de kandidaat moet onafhankelijk en zelfstandig in de Provincie Utrecht gevestigd zijn

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Dick Neuteboom, 030 - 258 2152 of per e-mail:
Dick.neuteboom@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Provincie Utrecht zoekt kandidaten milieuprijs 2001 '
Lees ook