Provincie Utrecht

Persbericht

Winnaar ontvangt 4500 voor nieuwe milieu-investeringen

Provincie zoekt kandidaten voor Milieuprijs 2002

02-07-2002 00:00:00
De provincie Utrecht is op zoek naar geschikte kandidaten voor de Milieuprijs 2002. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven en instellingen die zich op milieugebied positief onderscheiden en daarmee een bijdrage leveren aan duurzaamheid en leefbaarheid. Drie kandidaten worden beloond met een geldprijs, de winnaar ontvangt 4500. De prijzen moeten besteed worden aan nieuwe milieu-investeringen. Aanmelden kan tot 20 september, de uitreiking is op 12 december.

Aanmelding is mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf, inclusief de sector land- en tuinbouw. Ook kandidaten uit de non-profit sector kunnen zich opgeven. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden, maar ook door anderen worden voorgedragen.

Criteria
Er zijn verschillende criteria waaraan kandidaten voor de Milieuprijs moeten voldoen. Zo mag het aantal betaalde medewerkers niet hoger zijn dan 250 en moet de kandidaat onafhankelijk en zelfstandig in de provincie Utrecht zijn gevestigd. Daarnaast moet de kandidaat zich hebben ingespannen op het gebied van bijvoorbeeld:
* mobiliteit (kilometer- en brandstofbesparing, alternatieve manieren van vervoer);

* landbouw (mest, ammoniak, geurhinder, bestrijdingsmiddelen, grondwatergebruik, afvalwater, energie);

* bodembeleid (actief bodembeheer, toepassing verontreinigde grond);
* bedrijfsmilieuzorg (afvalpreventie, water-, energie- en grondstofbesparing, toepassing secundaire grondstoffen).

Twee prijzen, één uitreiking
De feestelijke uitreiking van de provinciale Milieuprijs is op 12 december 2002. Tijdens die bijeenkomst zal ook de Natuur- en Milieuprijs voor vrijwilligersorganisaties uitgereikt worden. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Natuur en Milieufederatie Utrecht en het IVN-Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Utrecht.

Aanmelden
Aanmelden voor de provinciale Milieuprijs 2002 kan via de website van de provincie, www.provincie-utrecht.nl of door een aanmeldingsformulier aan te vragen: 030 2582714. Inzendingen moeten uiterlijk 20 september 2002 binnen zijn. De lijst met alle criteria is te vinden op de website.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030 258 31 51 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie Utrecht zoekt kandidaten voor Milieuprijs 2002 '
Lees ook