Provincie Utrecht


Persbericht
29 juni 1999

Middengeleider en drempel bij "De Krom"
PROVINCIE VERVANGT WEGVERSMALLING BIJ WOERDEN (N458)

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten de bestaande wegversmalling op de provinciale weg N458 ter hoogte van restaurant De Krom te verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een middengeleider gecombineerd met een licht verhoogde drempel.

De wegversmalling is in 1996 aangebracht om een snelheidsreductie van 80 naar 50 kilometer per uur af te dwingen. De versmalling is maar in één richting door auto's te passeren. Bij de wegversmalling zijn sinds die tijd 32 ongevallen gebeurd, waarvan 4 ongevallen waarbij slachtoffers zijn gevallen. De meeste ongevallen ontstaan doordat automobilisten elkaar bij de versmalling geen doorgang verlenen. Dit gebeurt met name vanuit de richting Woerden. Ondanks dat de maximum snelheid vanaf ca. 100 meter voor de versmalling 50 kilometer per uur is, wordt met hoge snelheid op de versmalling afgereden. Hierdoor blijft er onvoldoende tijd over om op een tegenligger te anticiperen.

De provincie heeft nu gekozen voor een middengeleider in combinatie met een licht verhoogde drempel omdat deze maatregel de snelheid het meest reduceert. De drempel wordt uitgevoerd in gekleurd asfalt en voorzien van talud-markering. Hierdoor is hij vroegtijdig zichtbaar en verhoogt de attentie van het naderende verkeer. Doordat de drempel licht verhoogd wordt uitgevoerd is het ongemak voor buspassagiers beperkt. Op een in mei jl. gehouden informatieavond hebben de meeste omwonenden hun voorkeur uitgesproken voor deze oplossing. Vervangen van de versmalling gebeurt dit najaar en zal zo'n twee weken duren. (Voor informatie: Astrid Schoon,actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Terug

Deel: ' Provincie vervangt wegversmalling bij Woerden (n458) '
Lees ook