Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie steunt de restauratiewerken aan het opleidingsschip Mercator
Brugge, 7/5/2002
Sinds 1999 wordt het opleidingsschip Mercator te Oostende stap voor stap gerestaureerd. De Provincie West-Vlaanderen subsidieert deze restauratiewerken voor een bedrag van 45 500 euro.

Voor deze werken werd door de vzw Mercator een restauratiedossier opgemaakt en ingediend voor het bekomen van een premie. Vandaar dat de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen beslist heeft om voor 15% financieel tussen te komen. De totale kostprijs wordt geraamd op 285 000 euro (11 miljoen frank). De provinciale tussenkomst bedraagt circa 45 500 euro (1,8 miljoen frank).

Historiek

Het opleidingsschip Mercator werd in opdracht van de Belgische Staat, in 1932 gebouwd op de scheepswerf Ramage en Ferguson te Leith in Schotland. Tijdens de 20ste grote reis van het schip brak de tweede wereldoorlog uit waardoor het vaartuig niet meer kon terugkomen naar zijn thuishaven. Mercator meerde dan maar af in onze toenmalige kolonie Belgisch Kongo. Pas in 1947 kwam het schip, in zeer gehavende toestand, terug in Antwerpen. Na volledige restauratie werd het in 1950 terug in dienst gesteld als zeilend opleidingsschip maar in 1960 besliste men om het schip uit de vaart te nemen. De toenmalige regering stelde het ter beschikking van de vzw Mercator, speciaal daartoe opgericht.

Restauratiewerken

In 1999 en 2000 werden met restauratiepremies van de overheid belangrijke werken uitgevoerd aan de elektrische inrichting en aan de romp onder de waterlijn. Dit alles gebeurde met volledige eerbiediging van de vroegere technieken. Om het schip tijdens de verplaatsingen verder onder zeil te kunnen laten varen is een dringende vervanging van de huidige zeilen vereist. Samen met de nieuwe zeilen worden ook de rondhouten en toebehoren vervangen. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft voor deze restauratiewerken alvast 45.500 Euro vrijgemaakt.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WERKEN KAN JE BEKOMEN BIJ : DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - DIENST OVERHEIDSOPDRACHTEN ABDIJBEKESTRAAT 9 - 8200 BRUGGE
TELEFOON: 050/40 33 79 OF VIA E-MAIL: JOSE.JACOBS@WEST-VLAANDEREN.BE

Deel: ' Provincie Vlaanderen steunt restauratiewerken aan opleidingsschip Me.. '
Lees ook