Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie vraagt Amersfoort om medewerking baggerberging

04-06-2002
Gedeputeerde staten hebben de gemeenteraad van Amersfoort per brief gevraagd mee te werken aan de realisering van een grootschalige baggerberging op de locatie Zevenhuizen.

Eind mei bespraken vertegenwoordigers van gemeente en provinciebestuur met elkaar de uitkomsten van een onderzoek naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden voor verontreinigde baggerspecie. Ze constateerden daarbij dat er op korte termijn geen oplossing is voor de twee miljoen m3 verontreinigde bagger die in Zevenhuizen gestort zou moeten worden. Daarop heeft het provinciebestuur aangekondigd dat het door zal gaan met de voorbereidingen en procedures voor de baggerberging in Zevenhuizen. Het is bereid daarbij twee sporen te volgen. Het eerste spoor is nu ingezet en houdt in dat gedeputeerde staten de gemeenteraad van Amersfoort per brief verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor de wijziging van het bestemmingplan dat de baggerstort in Zevenhuizen mogelijk moet maken. Daarnaast zal de provincie - als tweede spoor - samen met Amersfoort blijven zoeken naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden.

De gemeenteraad van Amersfoort moet nu binnen zes weken laten weten of hij mee wil werken aan een bestemmingsplanwijziging voor de baggerberging. Als de raad besluit mee te werken moet er binnen een jaar een bestemmingsplan vastgesteld worden. Wanneer de Amersfoortse raad niet binnen zes weken uitspreekt dat ze daartoe bereid is, zal de provincie de gemeente een aanwijzing geven om een bestemmingsplan vast te stellen, zo kondigen gedeputeerde staten in hun brief aan.

Meer informatie: Karin Obdeijn, telefoon 258 2192 of Karin.Obdeijn@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie vraagt Amersfoort om medewerking baggerberging '
Lees ook