Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciale steun voor aankoop park Zorgvliet (Oostkamp)

Brugge, 22 januari 1999
Nr. /PB/009

PROVINCIALE STEUN VOOR AANKOOP PARK ZORGVLIET (OOSTKAMP)

Op 14/1/1999 kende de Bestendige Deputatie een subsidie van 3.250.000 BF toe aan het gemeentebestuur van Oostkamp voor de aankoop van Park Zorgvliet. Dit gebeurde in het kader van het provinciaal subsidiereglement voor de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen.

Het gemeentebestuur wil met deze aankoop de ecologische en landschappelijke waarde van het domein veilig stellen. Het domein omvat een ecologisch zeer waardevolle vijver, gemengde bosbestanden en heeft nog een karakteristiek drevenpatroon. Het zal worden opengesteld voor zachte recreatie, gekoppeld aan natuureducatieve doeleinden.Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 14 ha en vormt een waardevolle aanwinst van het openbaar patrimonium.

De Provincie kent voor deze aankoop een subsidie van 50 % toe. De aankoop past immers volledig in de doelstellingen van de studie "Natuur en Landschap in het centrale bulskampveld" die werd opgemaakt in opdracht van het Provinciebestuur, en waarbij de desbetreffende gemeentebesturen werden betrokken. De Provincie wil met deze studie concrete initiatieven op gang brengen voor het beschermen maar ook verder ontwikkelen van de natuur en landschapswaarden in dit gebied.

De aankoop ligt in een provinciaal aandachtsgebied en herbergt natuurwaarden van bovenlokaal belang. Om deze reden werd dan ook een verhoogd subsidiebedrag toegekend.

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie West-Vlaanderen steunt aankoop park Zorgvliet '
Lees ook