Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie wil tuinbouwschool overnemen Kortrijk, 3/12/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 12 maart 1999
99/DPC/PB/040

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

PROVINCIE WIL TUINBOUWSCHOOL OVERNEMEN

Het West-Vlaams provinciaal onderwijsbeleid heeft specifieke aandacht voor de typische West-Vlaamse activiteiten zoals textiel, zeevisserij en maritieme opleidingen en staat in voor opleidingen waaraan een reële behoefte bestaat in West-Vlaanderen. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 4 maart beslist om deze lijst aan te vullen met tuinbouw.

Het is voor de Stad Kortrijk, Inrichtende Macht van de Stedelijke Tuinbouwschool, niet langer haalbaar het tuinbouwonderwijs te organiseren en verder uit te bouwen. Bovendien overstijgt dit initiatief het gemeentelijk belang. Als intermediair bestuursorgaan is de Provincie dé aangewezen instantie om dit onderwijs over te nemen.

De provincie kan door de overname van de stedelijke tuinbouwschool zorgen dat een aanbod in het officieel gesubsidieerd net gewaarborgd blijft, zodat een keuze mogelijk is in verschillende onderwijsnetten.

Het betreft een vrijwillige fusie door samenvoeging van het Provinciaal Technisch Instituut en de Stedelijke Tuinbouwschool. Dit houdt in dat beide scholen ophouden te bestaan en dat er een nieuwe "fusie"school ten tonele verschijnt, die onder één Inrichtende Macht m.n. de Provincie, ressorteert. Hierbij zal rekening gehouden worden met de rechten van het personeel.

De fusieschool zal volgende onderwijsstructuur hebben:

1. een volledig secundair onderwijs: 1° graad, 2° graad en 3° graad Technisch
secundair onderwijs, 1° graad, 2° graad en 3° graad beroepssecundair onderwijs

2. onderwijs voor sociale promotie.

Voor de onroerende goederen zal een erfpachtovereenkomst afgesloten worden. In ruil hiervoor zal de Provincie het Provinciaal Zwembad te Kortrijk in erfpacht geven aan de Stad Kortrijk. De Provincie heeft deze keuze gemaakt omdat het provinciaal zwembad zich hoofdzakelijk richt tot de Kortrijkse bevolking.

Dit dossier zal worden voorgelegd aan respectievelijk de Provincieraad van West-Vlaanderen en de Gemeenteraad van de Stad Kortrijk zodat de ruiloperatie op 1 september 1999 kan starten.

Deel: ' Provincie West-Vlaanderen wil tuinbouwschool overnemen '
Lees ook