Provincie Overijssel

Provincie wil actie rondom AKZO Nobel

De provincie Overijssel blijft streven naar een snelle verplaatsing van het 'chloorcluster' van AKZO Nobel Hengelo naar Delfzijl. GS hebben dit dinsdag 18 juni nogmaals uitgesproken. In afwachting van definitieve besluitvorming op landelijk niveau hebben GS het voornemen uitgesproken om AKZO middels een zogeheten revisievergunning een ingrijpende renovatie van de chlooropslag en de verladingsinstallatie op te leggen.

Recent onderzoek wijst uit dat aan het opslaan en verladen van chloor extra eisen gesteld moeten worden. Met deze renovatie is een bedrag van 5 tot 7 miljoen euro gemoeid. De provincie Overijssel treedt op korte termijn in overleg met minister Pronk van VROM over de verplaatsing. Eerst na afronding van deze discussie wordt een definitief besluit genomen over de revisievergunning.

Eerder dit jaar drong de provincie Overijssel al bij de Tweede Kamer aan op een snelle verplaatsing. Door de productie en verwerking van chloor zoveel mogelijk geografisch samen te brengen, wordt het transport per chloortrein en de hieraan verbonden veiligheidsrisico's geminimaliseerd. Door de vorming van een 'chloorcluster' in Delfzijl en een 'zoutcluster' in Hengelo kunnen bovendien de geplande economische ontwikkelingen in zowel het noorden als het oosten van het land doorgang vinden. De provincie Overijssel gaat daarbij uit van een verplaatsing uiterlijk per 1-1-2006.

In de tussenliggende periode wil de provincie Overijssel de controle op het bedrijf verder optimaliseren. Om de risico's te beperken op het emplacement van Hengelo wordt voorgeschreven dat de chloorwagons pas in de avonduren het bedrijfsterrein mogen verlaten. De provincie Overijssel wil daarnaast op korte termijn met het ministerie van VROM bekijken op welke wijze de veiligheid rond het bedrijf in de tussenliggende periode het beste gewaarborgd kan worden.

De provincie Overijssel beseft dat met de verplaatsing van de chlooractiviteiten naar Delfzijl arbeidsplaatsen in Hengelo gemoeid zijn. Verplaatsing levert echter extra ontwikkelingsmogelijkheden op voor het plan Hart van Zuid. Daarnaast wil de provincie samen met de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij, de gemeente Hengelo en AKZO Nobel op zoek naar mogelijkheden voor vervangende werkgelegenheid op het AKZO Nobel terrein.

Nadere informatie: team Communicatie, Toon Schuiling, telefoon 038 4252345 of 06 533 758 92

Convenant verbetert handhaving van vuurwerkbranche

Provincie wil actie rondom AKZO Nobel

Wensenlijst Landsdeel Oost aan informateur Donner

Gedeputeerde Bennink geeft startsein voor restauratie steenfabriek

Flora in laagveengebied in kaart gebracht

Informatieavond ruimte voor de rivier

Iedere woensdag spreekuur in milieucentrum Deventer

Jaarlijks 204.000 beschikbaar voor veiligheid

Reggevisie binnen plan landinrichting Rijssen ter inzage

Nieuwe commissaris Geert Jan Jansen wil provincie met smoel "Duidelijk keuzes maken. En keuzes duidelijk maken"

© 18-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Provincie wil actie rondom AKZO Nobel '
Lees ook