Provincie Zuid-Holland


18 maart 1999

Gesprekken over herindeling rond Ter Aar

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen met de gemeenten Ter Aar, Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Liemeer en Nieuwkoop gaan praten over de meest gewenste gemeentelijke indeling in dit deel van de provincie. Aanleiding daartoe is de opdracht van GS aan Ter Aar om zich uit te spreken over vier samenvoegings- en opsplitsingsvarianten voor deze gemeente, waar zich de afgelopen jaren ernstige bestuurlijke problemen hebben voorgedaan.

De gemeente Ter Aar heeft daarover nog geen uitspraak willen doen, maar is begonnen met een veranderingsproces om verbeteringen te bereiken in de bestuurlijke cultuur, de politiek-ambtelijke omgangsvormen en de ambtelijke organisatie. In een later stadium wil Ter Aar samen met de provincie voorstellen formuleren over de toekomstige positie van deze gemeente.

Gedeputeerde Staten constateren dat Ter Aar de ruimte heeft benut om zelf orde op zaken te stellen. Daarmee is Ter Aar op weg om een volwaardige gesprekspartner te worden in de discussies over gemeentelijke indeling. Voor GS blijft de optie van een gemeentelijke herindeling van Ter Aar nadrukkelijk uitgangspunt, mede tegen de achtergrond van het rijksbeleid om (te) kleine gemeenten te versterken.

Gedeputeerde Staten hebben aan de colleges van B&W van de vijf gemeenten in het noordoosten van Zuid-Holland laten weten dat zij met elk van deze gemeenten oriënterende gesprekken willen voeren over de meest gewenste gemeentelijke indeling. Dit betekent dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in de loop van dit voorjaar een besluit zal nemen over de verdere procedure.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
NADERE INFORMATIE BIJ Joop Distelbrink, afdeling Communicatie, telefoon 070 441 6517.

Deel: ' Provincie wil gesprekken over herindeling rond Ter Aar '
Lees ook