Provincie Zuid-Holland

13-09-2001

Provincie wil adequaat toezicht in zwembaden

Steeds meer zwembaden krijgen speeltoestellen, gezellige hoekjes, palmbomen en stroomversnellingen. De zwembaden komen hiermee tegemoet aan de wens van het publiek. Nadeel is dat hierdoor baden onoverzichtelijker en onveiliger kunnen worden. Daarom stelt deze ontwikkeling extra eisen aan toezicht in het bad door het zwembadpersoneel. Ook in de "gewone" zwembaden is extra aandacht voor veiligheid en toezicht geen overbodige luxe.

Toezicht op toezicht
Provinciale inspecteurs bezoeken regelmatig de Zuid-Hollandse zwembaden, om een goede indruk te krijgen van de wijze waarop het toezicht door het zwembadpersoneel in de praktijk wordt uitgeoefend en hoe het met de veiligheid in het bad is gesteld. Naast de gebruikelijke controle-bezoeken, worden door de inspecteurs in cognito inspecties uitgevoerd, om zo extra aandacht te blijven besteden aan het toezicht en de veiligheid in de baden.

Bestuurlijk optreden
De bevindingen van de provinciale inspecteurs hebben tot nu toe in 2001 in tien gevallen geleid tot een handhavingstraject: vier keer is een bestuurlijke dwangsombeschikking opgelegd. In twee gevallen is overgegaan tot het innen van reeds uitstaande dwangsommen. In vier gevallen is er een bestuurlijke waarschuwing verzonden.

Heden is aan de Driesprong in Zoetermeer, naar aanleiding van een verdrinkingsgeval, een dwangsom door de provincie opgelegd wegens onvoldoende toezicht. Dit betekent dat de gemeente Zoetermeer, als eigenaar van het zwembad, een bedrag van f 30.000,- moet betalen, als uit een volgend inspectie-bezoek blijkt dat het toezicht in het bad niet is verbeterd. In de dwangsom is de gemeente nadrukkelijk opgelegd om maatregelen te treffen die leiden tot een verbeterd toezicht en vergroting van de veiligheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Zd-Holland wil adequaat toezicht in zwembaden '
Lees ook