provincie zuid-holland

het persbericht heeft als kenmerk 212169

baggerwerkzaamheden oude rijn

vanaf eind augustus 2012 tot en met juli 2013 baggert de provincie zuid-holland de oude rijn. het gaat om het gedeelte tussen het centrum van alphen aan den rijn en bodegraven. de werkzaamheden vinden vanaf het water plaats waardoor de overlast voor omwonenden beperkt is. mogelijk ontstaat enige vertraging voor de scheepvaart.

waarom baggeren?

de provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart. in de vaarwegen ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. om te voorkomen dat de vaarwegen steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden.

samenwerking

de baggerwerkzaamheden zijn een samenwerking tussen de provincie zuid-holland en het hoogheemraadschap van rijnland. de werkzaamheden dienen namelijk een gezamenlijk belang: baggeren zorgt niet alleen voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart, het garandeert ook een goede afvoer van het water en bevordert de waterkwaliteit.

meer informatie

naast de oude rijn worden ook het aarkanaal en de gouwe gebaggerd. in juli 2013 zijn alle werkzaamheden afgerond. meer informatie en de actuele planning staan op www.zuid-holland.nl/baggeren.

de provincie zuid-holland werkt aan goede en veilige (vaar)wegen. groot onderhoud wordt zo veel mogelijk trajectsgewijs uitgevoerd. de provincie stemt periode en fasering van de werkzaamheden vooraf met alle betrokkenen af. hoewel overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te houden.

Deel: ' Provincie Zuid-Holland baggerwerkzaamheden Oude Rijn '
Lees ook