Provincie Zuid-Holland21-03-2000

'Meer aandacht nodig voor zeejachthavens'

Zuid-Holland gaat meedoen met een Europees project dat de watersport op het zuidelijke deel van de Noordzee wil bevorderen. 'Zeejachthavens vormen een groeisector waar overheden nog vrij weinig aandacht voor hebben. Over de sociaal-economische en ruimtelijke betekenis van zeejachthavens weten we eigenlijk niet veel. Daarom willen we nagaan wat de havens van Scheveningen, die in Rijnmond en langs het Haringvliet en het Grevelingenmeer voor ons als kustprovincie betekenen en vooral ook wat ze kúnnen gaan betekenen', aldus gedeputeerde Marnix Norder.

De interesses van andere regio's met zeejachthavens in Nederland, België, Frankrijk en Engeland worden gebundeld in het Mayaproject, een Europese samenwerking op het gebied van 'marine yachting', waarbij Zuid-Holland de afgelopen maand aan tafel is geschoven. Dertien Europese partners voeren daarin overleg over aspecten als de dalende werkgelegenheid in kustgebiedenen de groeiende watersportsector, over de economische kansen ervan, over veiligheids- en milieukwesties en vooral ook over de behoefte om lokaal beleid te koppelen aan een internationale visie op de zeejachthavens.

'Daar willen we graag aan bijdragen, want die visie is belangrijk voor Zuid-Holland. We nemen deel als waarnemer aan het Mayaproject. We gaan beginnen om onze betrekkingen met alle belanghebbenden achter de zeejachthavens te verbeteren. Verder komt er een onderzoek onder de vijftig zeejachthavens in dit deel van Europa om allerlei gegevens te verzamelen over het belang van de sector voor zaken als kustontwikkeling, werkgelegenheid, veiligheid, milieu, recreatie. en natuur' zegt gedeputeerde Norder. 'Het gaat om een sector met alleen al in onze provincie enkele duizenden ligplaatsen en ook duizenden passanten die er aan- en afmeren. Ik ben benieuwd wat we over ruim een jaar, als het Maya-project afloopt te weten zijn gekomen.'

Deel: ' Provincie Zuid-Holland 'Meer aandacht voor zeejachthavens' '
Lees ook