Provincie Zuid-Holland

Provincie ontraadt zwemmen in Krammer en Volkerak

De provincie Zuid-Holland ontraadt het zwemmen in de Krammer en het Volkerak bij Oude Tonge en Ooltgensplaat. De provincie heeft geconstateerd dat er veel blauwwieren in het gebied aanwezig zijn die soms giftige stoffen produceren. Die stoffen komen in het water terecht en kunnen klachten bij mensen veroorzaken. Klachten kunnen alleen ontstaan door het binnenkrijgen van water. Bij volwassenen komen vergiftigingen niet vaak voor, maar kinderen zijn kwetsbaarder. Zij slikken vaker water in.

Het zwemseizoen voor oppervlaktewater duurt van 1 mei tot 1 oktober. In deze periode wordt het water van de ruim honderd zwemlocaties in Zuid-Holland regelmatig gecontroleerd (elke twee weken). Hierbij letten de controleurs o.a. op bacteriën, blauwwieren en de helderheid van het water.

Blauwwieren
Blauwwieren kunnen binnen 12 uur na het zwemmen o.a. de volgende klachten veroorzaken: hoofdpijn, misselijkheid, diarree, maagkramp, koorts en geïrriteerde slijmvliezen. Binnen een aantal dagen verdwijnen deze klachten vaak, maar het is verstandig om altijd een arts of de GGD te raadplegen. Er kunnen zich drijvende lagen van blauwwieren vormen waarin de concentraties giftige stoffen het hoogst zijn. Vermijd in ieder geval die drijflagen, die er olieachtig uit zien.

negatief zwemadvies
Naast het negatieve zwemadvies bij Oude-Tonge en Ooltgensplaat in de Krammer en het Volkerak gold al eerder een negatief zwemadvies voor de gehele Binnenbedijkte Maas. Ook hier is een grote hoeveelheid mogelijk giftige blauwwieren aanwezig en zijn er een aantal gezondheidsklachten gemeld.

Vanwege een slechte waterkwaliteit bij de waterspeeltuinen Korftlaan en Tanthof in Delft is bij beide zwemlocaties een nader onderzoek ingesteld. Indien nodig zullen maatregelen worden genomen (negatief zwemadvies of een verbod). De waterkwaliteit van de overige zwemlocaties in Zuid-Holland is goed of voldoende.

Voorzichtig
Laat kleine kinderen nooit alleen in het water. Wees voorzichtig bij het zwemmen in zandwinplassen en de Noordzee. Ga niet zwemmen bij jachthavens, gemalen en sluizen of in grote rivieren en vaargeulen. Duik nooit in ondiep of troebel water. Zwem niet op plaatsen met veel watervogels of waar u dode dieren aantreft.

De meest actuele informatie over zwemwater is te verkrijgen via de website van de provincie Zuid-Holland (www.pzh.nl) en via de zwemwatertelefoon (070 441 75 50) die op werkdagen te bereiken is van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Deel: ' Provincie Zuid-Holland ontraadt zwemmen in Krammer/Volkerak '
Lees ook