Provincie Zuid-Holland


19 januari 1999

75 bedrijven en instellingen op innovatiemarkt in Ypenburg op 29 januari 1999

Op 29 januari 1999 organiseert de provincie Zuid-Holland een innovatiemarkt op Composite Valley te Ypenburg. Deze markt is een van de activiteiten van het Innovatieprogramma Zuid-Holland (IPZ) dat de provincie samen met een groot aantal partijen in Zuid-Holland eind 1997 is gestart. Het IPZ zorgt ervoor dat activiteiten ter ondersteuning van innovaties in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) meer op elkaar afgestemd zijn en dat het MKB meer op maat bediend wordt. Doel van de innovatiemarkt is om aan een breed publiek het resultaat te laten zien van dit innovatieprogramma. Op deze markt presenteren ruim 50 bedrijven hun technologische mogelijkheden en producten. Er is ook een kennisplein met 25 kennisinstellingen, intermediairs en adviesbureaus uit Zuid-Holland. Tijdens de informatiemarkt geeft gedeputeerde J. Nolten voor Economische zaken het startsein voor het Innovatieprogramma Zuid-Holland 1999.

Start
Eind 1997 zijn de provincie Zuid-Holland, Universiteiten en Hogescholen, gemeenten, intermediairs, branches, Kamers van Koophandel en Syntens gestart met het Innovatieprogramma. Het IPZ wil meer samenwerking en een betere kennistransfer tussen bedrijven, kennisinstellingen en het MKB. Startende ondernemers worden ondersteund en samenwerking bij innovatietrajecten in diverse sectoren en het commercialiseren van kennis op universiteiten wordt gestimuleerd. Hierdoor wordt het kennisimago van Zuid-Holland versterkt. De projecten hebben vaak een looptijd van meer dan 1 jaar.

Innovatiemarkt 29 januari 1999
Op deze eerste innovatiemarkt laten de provincie Zuid-Holland, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en intermediairs zien wat Zuid-Holland kan bieden op het gebied van innovaties en faciliteiten voor kennis en productont-wikkeling. Ruim 50 bedrijven presenteren hun technologische mogelijkheden en hun producten. Er is een kennisplein met 25 kennisinstellingen, intermediairs en adviesbureaus uit Zuid-Holland. Tevens zijn er presentaties over nieuwe programma-initiatieven. De universiteiten van Delft, Rotterdam, Leiden en Eindhoven discussiëren over hun bijdragen aan de kenniseconomie in de regio. Politici, ondernemers, kennisleveranciers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om de markt te bezoeken.

0-0-0-0-0

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart van Berkel van de afdeling Communicatie, telefoon 070 441 65 19

Deel: ' Provincie Zuid-Holland organiseert innovatiemarkt '
Lees ook