LTO Nederland

Provincie wil grondmobiliteit bevorderen

Zuid-Holland wordt actief op grondmarkt

Donderdag 6 september 2001 - den haag - De provincie Zuid-Holland geeft met de stichting van een fonds van 25 miljoen gulden een impuls aan de grondmobiliteit in de Randstad. Volgens de provincie vragen schaalvergroting en regionalisering van het ruimtelijk beleid steeds vaker om daadwerkelijke actie van de provincie, naast de plannende en toezichthoudende taken.

Eigendom van grond blijkt een belangrijke en soms cruciale factor bij het op gang brengen en houden van door de samenleving gewenste ontwikkelingen. Daarbij doelt de provincie met name op aankopen voor natuur, infrastructuur en woningbouw. Alleen door zelf met fondsen actief op de markt te treden, denkt Zuid-Holland deze ontwikkelingen te kunnen bevorderen.
De WLTO heeft al langer aangedrongen op een meer actieve opstelling van de provincie. De overheid legt vaak allerlei claims op met name agrarische gronden, zonder daar de middelen bij te voegen om die plannen ook waar te maken. Dit werkt 'verstikkend' op de ontwikkeling van agrarische bedrijven. Door een financieel gefundeerd uitkoopbeleid krijgen agrariërs, ook al is het vervelend dat ze grond kwijt raken, in ieder geval duidelijkheid en kunnen ze de keuze maken om elders opnieuw te beginnen of een andere weg te kiezen. Overigens denkt de WLTO dat het bedrag van 25 miljoen veel te weinig is om alle wensen in Zuid-Holland, of alleen al bijvoorbeeld voor realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, te kunnen realiseren. Maar voor locaties als de Groenblauwe Slinger tussen Pijnacker en Berkel zou dit een oplossing kunnen bieden. Daar moeten zo'n twintig tuinbouwbedrijven wijken voor natuurontwikkeling.

Ambities
De politiek toont vaak grote ambities als het gaat om de realisering van projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening en stelt daarin prioriteiten. Door selectief gerichte impulsen te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen denkt de provincie sterker te staan bij de daadwerkelijke realisatie. Door onder andere de vele ruimteclaims en de geringe grondmobiliteit dreigde dit voorheen bij plannen te blijven zonder dat deze concreet van de grond kwamen. Eigendom van grond is een factor van toenemend belang voor de realisatievan poltiek bestuurlijke prioriteiten. Door een actief grondaankoopbeleid te voeren kan de uitvoering worden versneld en mogelijk tegen lagere kosten. De provincie kon nog niet zeggen of bij dit aankoopbeleid ook onteigening wordt gerekend.
Voor de inzet van het fonds hebben Gedeputeerde Staten een 'Voorlopig Handelingskader Grondverwerving' ingesteld met als totaal werkkapitaal de eerdergenoemde 25 miljoen. In dit kader zijn de procedure en regelgeving voor de wijze van voorfinanciering van grondaankopen vastgelegd. De regeling maakt het volgens de provincie mogelijk om goed afgewogen beslissingen te nemen over voorfinanciering van grondaankopen die (nog) niet in de reguliere begroting van het lopende jaar zijn opgenomen en die passen binnen de door Provinciale Staten gestelde kaders. De provincie verwacht dat het zo mogelijk wordt om bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur versneld uit te voeren.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Provincie Zuid-Holland wil grondmobiliteit bevorderen '
Lees ook