Provincie Zuid-Holland


24 februari 1999

Meedenkers gezocht

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn zoeken 35 meedenkers, mensen die het beter weten, geen betweters. Door middel van advertenties en brieven proberen de provincie en de gemeente mensen te interesseren een alternatief te ontwikkelen voor een fietstunnel onder de provinciale weg. Een fietstunnel is sociaal onveilig, menen sommigen.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben een plan ontwikkeld om de doorstroming van het openbaar vervoer op de route Alphen aan den Rijn, Schiphol, Amsterdam te verbeteren. Het plan voorziet in de aanleg van busbanen langs de provinciale weg N207. Onderdeel van het plan is de bouw van een tunnel ter hoogte van de Eisenhowerlaan-N207. De presentatie van het totale plan vond plaats op 26 oktober 1998. Een aantal bewoners heeft hun bezorgdheid geuit over de tunnel. Deze groep bewoners sprak zich niet uit tegen de aanleg van de busbanen, maar wel tegen het vervangen van de huidige (gelijkvloerse) oversteek met verkeerslichten door een tunnel. Zij zijn van mening dat er veel nadelen kleven aan een tunnel met name op het vlak van sociale veiligheid. Zowel de provincie als de gemeente nemen deze geluiden zeer serieus.

Verbetering doorstroming
De initiatiefnemers hebben daarom besloten om gezamenlijk met belanghebbenden te kijken hoe de doelstelling, verbetering doorstroming openbaar vervoer, bereikt kan worden zonder dat dat ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Daarvoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd in Alphen aan den Rijn. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 22 maart (18.00 22.00 uur) en 23 maart (9.00 17.00 uur). Maximaal 35 omwonenden of anderszins direct betrokkenen kunnen deelnemen. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beide bijeenkomsten aanwezig zijn.

Excursie
In de avond van 22 maart worden de deelnemers in staat gesteld het huidige plan beter te leren kennen, onder meer door een excursie naar een soortgelijke tunnel. Op 23 maart mogen de deelnemers het allemaal zelf bedenken. Onder leiding van een onafhankelijk bureau en met deelname van inhoudelijk specialisten worden andere oplossingen bedacht en uitgewerkt. Uiteraard binnen een aantal randvoorwaarden, zoals financiën, verkeersveiligheid en ruimtelijke mogelijkheden. Provincie en gemeente zullen op de uitkomsten gemotiveerd reageren en eventueel hun voorkeur wijzigen.

Opgeven
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst door het antwoordformulier uit de advertentie in te vullen en terug te sturen voor

3 maart aanstaande. Het is goed mogelijk dat zich meer mensen aanmelden dan de 35 die er geplaatst kunnen worden. Maar iedereen die zich opgeeft wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van deze bijeenkomst en de reactie van provincie en gemeente op deze resultaten.

Deel: ' Provincie Zuid-Holland zoekt alternatieven voor fietstunnel '
Lees ook