Provincie Utrecht


Persbericht
05 februari 1999

Aanstaande maandag voor het eerst
PROVINCIEAMBTENAREN LEGGEN AMBTS-EED OF -BELOFTE AF

Provinciale Staten van Utrecht zijn afgelopen woensdag akkoord gegaan met de herinvoering van de ambts-eed en -belofte. Het gaat daarbij om een proef van een jaar. Medewerkers zijn bovendien vrij in het afleggen van de eed of belofte.

Concreet betekent dit dat aanstaande maandag nieuwe medewerkers voor het eerst de ambts-eed of -belofte afleggen. Dit vindt in bijzijn van de Commissaris van de Koningin en de Griffier der Staten plaats.
De provincie Utrecht is op dit moment de eerste provincie waar sprake is van het invoeren van de eed. Op landelijk niveau gingen de ministeries Binnenlandse Zaken en Economische Zaken de provincie daarin voor.
In 1975 is de ambts-eed afgeschaft, maar zij wordt nu toch weer ingevoerd. Provinciale Staten acht dit binnen de integriteit van het openbaar bestuur van belang. Het afleggen van de eed of belofte is bij uitstek een gelegenheid om als werkgever te wijzen op het belang van de overheid als handhaver van democratische en rechtsstatelijke waarden.
(Voor informatie: Walter Sans / mw. M. van Kempen) actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34/ 258 23 33)

Deel: ' Provincieambtenaren leggen ambts-eed of -belofte af '
Lees ook