Provincie Flevoland

Provinciehuis maakt gebruik van duurzame energie

De provincie Flevoland stimuleert bij haar beleid het gebruik van duurzame energie. Om dat beleid kracht bij te zetten laat de provincie aanstaande woensdag 12 september zien dat ze zelf ook gebruik maakt van duurzame energie. De provincie neemt samen met elektriciteitsbedrijf Nuon een zonnecentrale op het dak van het provinciehuis en een energiespiegel in gebruik. Verder brengt een delegatie van Statenleden een werkbezoek aan enkele projecten waar duurzame energie wordt opgewekt, zoals windenergieparken en de biomassacentrale van Nuon in Lelystad.

De provincie Flevoland is op het gebied van windenergie leidend. Tussen het Rijk en zeven windrijke provincies is een overeenkomst aangegaan in het kader van Plaatsingsproblematiek Windenergie (PBW). Alleen in Groningen en Flevoland zijn de doelstellingen voor 2000 waargemaakt. In 2000 stonden er in Flevoland 240 windturbines met een vermogen van 136 megawatt. Op 10 juli 2001 is een overeenkomst aangegaan om in 2010 1500 megawatt windvermogen op het land te realiseren. Flevoland zal daarvan 230 megawatt windvermogen opwekken.

Naast windenergie is ook zonlicht een duurzame energiebron. Op het provinciehuis is daarom een zonnecentrale van 279 vierkante meter geplaatst die op 12 september in gebruik wordt genomen. Deze plaatsing is onderdeel van de natuurstroom-overeenkomst voor de levering van elektriciteit tussen Nuon en de provincie Flevoland. Natuurstroom is 100% schone stroom, opgewekt met zon, wind en water. Nuon is in Nederland een grote investeerder in zonne-, wind-, en waterkracht. In 2000 was 5 procent van de verkochte elektriciteit opgewekt met duurzame energiebronnen. In 2010 wil de provincie Flevoland 25% van het Flevolands energieverbruik van huishoudens, diensten, industrie en landbouw met duurzame opgewekte energie invullen. Het verwachte opgewekte vermogen van de zonnecentrale is jaarlijks 25.000 megawatt.

De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen om een natuurstroom-overeenkomst aan te gaan, omdat de provincie in het kader van duurzaam bouwen bij de laatste uitbreiding van het provinciehuis een vermindering van de CO2 uitstoot nastreeft. Ook is het voor het provinciaal bestuur van belang een voorbeeld te zijn voor bedrijven en instellingen als het gaat om een vermindering van de milieubelasting en het opwekken van duurzame energie.

Mevrouw A. Goedmakers, directeur duurzame energie van Nuon, neemt woensdag 12 september samen met gedeputeerde H. Dijksma om 12.30 uur de zonnecentrale in het provinciehuis aan de Visarenddreef te Lelystad officieel in gebruik. Tevens wordt dan de energiespiegel, een optische weergave van het verbruik van alle soorten energie die in het provinciehuis in gebruik zijn, in gebruik genomen. Door deze spiegel worden de medewerkers van de provincie bewust gemaakt van de wijze waarop met energie kan worden omgegaan.

datum 11-09-01 Nummer 2001-091

Deel: ' Provinciehuis Flevoland maakt gebruik van duurzame energie '
Lees ook