Provincie Overijssel

Zwolle, 8 juni 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies: Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht

Reconstructiewet noodzakelijk

NIEUWE MINISTER VAN LANDBOUW MOET VERTRAGING VERNIEUWING PLATTELAND VOORKOMEN

De provincies Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht vinden dat de vernieuwing van het platteland geen vertraging mag oplopen maar versneld moet worden. Daarom is het nodig dat de nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Reconstructiewet met spoed aan de Tweede Kamer voorlegt. De provincies willen daarover overleg met de nieuwe bewindsman.

Reconstructiewet

De Reconstructiewet maakt de vernieuwing van het platteland mogelijk. Het gaat om een wet die de versnelde uitvoering van het milieu- en natuurbeleid mogelijk maakt door herinrichting. Het doel is om de ecologische hoofdstructuur sneller te realiseren, aandacht voor cultuurhistorie en toerisme en recreatie. En natuurlijk gaat het óók om een duurzame en levensvatbare landbouw op de goede plaats. In de vijf provincies gaat het om een gebied van 1,1 miljoen hectare. Samen met de gemeenten, de natuur- en milieuorganisaties, de waterschappen en de landbouworganisaties werken de provincies concrete plannen uit voor regionaal maatwerk om de vernieuwing van het platteland vorm te geven. Daarvoor zijn in de komende 12 jaar enkele miljarden nodig. Op grond van de nu bekende financiële toezeggingen van het Kabinet is er een tekort van 600 tot 800 miljoen gulden. De provincies willen met hun partners in de komende jaren een impuls geven aan de vernieuwing van een groot deel van het Nederlandse platteland.

Deel: ' Provincies Vertraging vernieuwing platteland voorkomen '
Lees ook