Provincie Overijssel

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE PROVINCIES OVERIJSSEL, GELDERLAND, UTRECHT, LIMBURG EN NOORD-BRABANT

Zwolle, 26 februari 1999

PROVINCIES WILLEN DOOR MET RECONSTRUCTIEWET

De gerechtelijke uitspraak over de Herstructeringswet varkenshouderij mag geen gevolgen hebben voor de datum van invoering en de financiering van de Reconstructie. Dat is de boodschap die de provinciebesturen van Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord- Brabant hebben overgebracht aan minister Apotheker van Landbouw, Natuur en Visserij en Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op 8 maart praten de vijf provincies met beide ministers over de start van de uitvoering van reconstructieprojecten, waarvoor in 1999 ca. ƒ 80 mln beschikbaar is. Ook staan de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak op de agenda. Wat er ook gebeurt met de Herstructureringswet: eventuele schadevergoedingen mogen persé niet ten koste gaan van het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Reconstructiewet, zo vinden de provincies. Voor de reconstructie is een bedrag van ƒ 1,1 miljard beschikbaar. De provincies vinden dit budget nu reeds aan de magere kant.
Over de financiering en de invoering van de Reconstructiewet hebben de provincies afspraken gemaakt met beide ministers, "die liggen vast" zo stellen de provincies nu. Ook uitstel van de uitvoering van de reconstructie is onacceptabel voor de provincies. Het platteland moet nieuwe kansen krijgen. Het verbeteren van de milieukwaliteit, nieuwe kansen voor de agrarische sector en het verbeteren van de structuur van de intensieve veehouderij staan voorop. De Reconstructiewet moet deze problemen tackelen. Iedere vorm van uitstel alsmede eventuele kortingen op het beschikbare budget zijn van negatieve invloed op de kwaliteit van het platteland. Ook wijzen de provincies de ministers op het feit dat de rijksmiddelen dienen als co-financiering voor verkrijgen van Europese gelden. Een lagere bijdrage uit Den Haag betekent een lagere bijdrage uit Brussel.
Op dit moment zijn alle inspanningen van de provincies en het rijk er op gericht om op 1 januari 2000 met de uitvoering van de Reconstructiewet te beginnen.

Nadere inlichtingen:
Toon Schuiling, provincie Overijssel
telefoon 038-4253212

Deel: ' Provincies willen door met reconstructiewet '




Lees ook