CBS


Provincies worden steeds rijker

De provinciale schuld is in 1997 spectaculair gedaald met ruim 440 miljoen gulden. Dit komt vooral door de overdracht van het waterkwaliteitsbeheer door de provincie Utrecht aan de waterschappen. Met het vrijkomende geld werden onder meer kortlopende leningen afgelost.

Provincies hebben veel geld ondergebracht bij geprivatiseerde elektriciteitbedrijven.

Bovendien bezitten de provincies veel bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en hebben belangen in rivierdijken en natuurterreinen, welke eigendom zijn van waterschappen, regionale verenigingen en stichtingen.

Vorderingen en schulden, ultimo 1997

Deel: ' Provincies worden steeds rijker '
Lees ook