Gemeente Etten-Leur

Ruim half miljoen gulden provinciesubsidie voor regionaal muziekproject Sint Frans

Sint Frans, het gemeentelijk centrum voor de kunsten, in Etten-Leur, maakt alle kans om van de provincie Noord-Brabant een subsidie van ruim een half miljoen gulden te ontvangen voor de uitvoering binnen de regio van een muziekproject voor schoolkinderen. Het project "Oriëntatiejaar muziekinstrumenten" kost ruim 1,3 miljoen gulden en is gericht op leerlingen van de groepen 4 en 5 in het basisonderwijs in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Rucphen. De bedoeling is om nog dit (school)jaar een begin te maken met de uitvoering ervan.

Het "Oriëntatiejaar muziekinstrumenten" bestaat uit een reeks wekelijkse lessen die muziekconsulenten van Sint Frans binnen de deelnemende basisscholen in Etten-Leur geven en waarin kinderen kennis maken met verschillende muziekinstrumenten. Het Centrum voor de Kunsten in Halderberg/Moerdijk verzorgt de lessen op de scholen in die beide gemeenten. Aansluitend op de reeks oriëntatielessen worden er op de muziekschool Sint Frans proeflessen gegeven en is er een feestelijke afsluiting van de oriëntatie. Ouders worden ingelicht over de muzikale capaciteiten van hun kind, op basis waarvan zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor muzikaal vervolgonderwijs op Sint Frans.
Ook culturele instellingen als de openbare bibliotheek en theater De Nobelaer spelen een rol in het project.

Binnen de vier genoemde regiogemeenten zijn er 60 basisscholen met in totaal 75 leerlingengroepen, die in beginsel kunnen deelnemen. Het provinciesubsidie geldt voor een periode van drie jaren (2001-2003). Er wordt vanuit gegaan dat het muziekproject na die periode zonder financiële steun vanuit Den Bosch kan worden voortgezet.

De directeur van St. Frans heeft het muziekproject bij het provinciebestuur aangemeld voor subsidie in het kader van de Beleidsregel Actieplan Cultuurbereik Noord-Brabant. Kortelings heeft de Adviescommissie Cultuur een positief advies uitgebracht over het verzoek en het provinciebestuur is voornemens om dit te volgen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciesubsidie voor muziekproject in Etten-Leur '
Lees ook