Provincie Friesland

Agenda


18 oktober 1999 14.45 uur ' Provinsjale Kommisje Kritebelied'

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunt:

-Kompas voor het Noorden
Het voor-ontwerp van de nota Kompas voor het Noorden, Ruimtelijk-Economisch Ontwikkelings-programma Noord-Nederland (REONN) 2000 tot en met 2006 is de eerste, voorradige, uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn met de regering over de besteding van de extra middelen die het Noorden krijgt om de structurele achterstand van onze regio op de rest van Nederland weg te werken. De nota vormt een basis voor de aanpak van de uitvoering van de REONN.

Secretariaat: I. Faber, tel. 058-2925212

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinsjale Kommisje Kritebelied Friesland '
Lees ook