Proximus

Navigation bar

Feiten en cijfers

Brussel, 29 augustus 2001

HST?* Chat@2 via Proximus!

Zijn vriendenkring uitbreiden, in contact komen met mensen die eenzelfde passie delen via de mobiele telefoon, dat alles is voortaan mogelijk dankzij Chat@2, de chatdienst via SMS van Proximus Interactive. Daarnaast voert Proximus vanaf vandaag ook de SMS Games in, vijf spelletjes via SMS om alleen of in groep zijn algemene kennis te testen. Chat@2 en SMS Games zijn beschikbaar tegen de prijs van 10 BEF (0,2479 ), BTW inbegrepen, per verstuurde SMS.

Chatten, een fenomeen dat reeds goed ingeburgerd is in de wereld van het internet, doet momenteel zijn intrede op het scherm van de mobiele telefoon dankzij Chat@2, de chatdienst via SMS van Proximus Interactive. Chat@2 maakt het mogelijk gemakkelijk en veilig in contact te komen met mensen met dezelfde interesses en passies.

Chat@2 is eenvoudig omdat het een dienst is gebaseerd op de uiterst populaire SMS-berichtjes, en ook veilig, want de chatter heeft geen toegang tot de echte naam of het GSM-nummer van zijn gesprekspartners. De deelnemers aan Chat@2 weten van hun gesprekspartner enkel de door hem gekozen bijnaam. Alle uitwisselingen gebeuren via Chat@2 en enkel de bijnamen worden uitgewisseld. Bovendien kan een deelnemer op ieder ogenblik beslissen een gesprekspartner te blokkeren om zo geen berichten van hem/haar meer te ontvangen. Het is eveneens op ieder ogenblik mogelijk zijn profiel te wijzigen of zelfs te wissen.

Om toegang te krijgen tot Chat@2 hoeft men enkel zijn eigen profiel te creren door een SMS met het trefwoord "REG" naar het nummer 2130 (2140 in het Frans) te sturen en de via SMS gestelde vragen te beantwoorden. De gebruiker dient achtereenvolgens de bijnaam die hij voor zichzelf kiest op te geven en dan zijn geboortedatum, geslacht, het geslacht van de personen met wie hij in contact wenst te komen en maximum vijf interessegebieden. Na de inschrijving kan iedere deelnemer aan Chat@2 vragen ofwel een persoon te vinden die wenst te chatten door een aantal interessegebieden op te geven, ofwel vragen vijf mogelijke gesprekspartners voor te stellen of op zoek te gaan naar de ideale gesprekspartner rekening houdend met zijn eigen profiel.

Naast Chat@2 lanceert Proximus dezelfde dag de SMS Games, vijf spelletjes om alleen of in groep zijn algemene kennis te testen. Voor vier van deze vijf spelletjes (Quiz, Smart, Puzzle, Mix) zal Proximus iedere dag en/of iedere week en iedere maand een winnaar aanduiden die een geschenk als beloning krijgt. De winnaar van de dag, de week en de maand wordt telkens via SMS verwittigd. Om te spelen volstaat het een SMS met de naam van het spel te sturen naar het verkorte nummer 2130. De vijf spelletjes die vanaf 1 augustus beschikbaar zijn:


- Quiz is een heel eenvoudig spel dat amper enkele seconden in beslag neemt. Het is de bedoeling een juist antwoord te geven op een enkele algemene-kennisvraag en dit zo snel mogelijk. De antwoordtijd zal beslissen wie de winnaar is. Elke dag wordt de snelste beloond met een geschenk.


- Smart peilt naar de kennis van de deelnemers aan de hand van vijf vragen uit een bepaalde categorie (bijvoorbeeld muziek) met een stijgende moeilijkheidsgraad. De toegekende punten stijgen samen met de moeilijkheidsgraad van de vraag. De deelnemer heeft 60 seconden om op iedere vraag een antwoord te geven.


- Puzzle stuurt een woord waarin letters ontbreken. Het is de bedoeling dat het woord zo snel mogelijk vervolledigd en teruggestuurd wordt naar het nummer 2130. De SMS met het te vervolledigen woord vermeldt ook altijd het te winnen cadeau. De snelste van de dag wint een geschenk en wordt persoonlijk via SMS verwittigd de dag na zijn deelneming.


- Mix bestaat eruit het woord te vormen dat zich achter een anagram verschuilt. Bij ieder juist antwoord verhoogt de moeilijkheidsgraad van het te vormen woord en vermindert de beschikbare tijd. De winnaar is diegene die het vlugst het antwoord geeft op de zevende en laatste vraag.


- Challenge is een spel waarmee men via SMS de kennis van een al dan niet door de deelnemer gekozen tegenstander op de proef kan stellen. Het gaat erom in twee minuten dezelfde vraag te beantwoorden, hetzelfde anagram op te lossen of hetzelfde onvolledige woord te vervolledigen als de tegenstander. Om Challenge te spelen, dient men zich op dezelfde manier te registreren als om deel te nemen aan Chat@2. Indien men echter al ingeschreven is voor Chat@2, hoeft men dit natuurlijk geen tweede keer te doen.

Ieder SMS'je dat naar Chat@2 en SMS Games wordt gestuurd, kost 10 BEF (0,2479 ), BTW inbegrepen, behalve indien het gaat om vragen om hulp en informatie over de geschenken of de beste scores (gratis). Alle SMS'jes die de deelnemers ontvangen in het kader van Chat@2 en de SMS Games zijn gratis. Proximus kan evenwel gratis de toegang tot Chat@2 blokkeren en dit op schriftelijke aanvraag van de abonnementshouder bij de klantendienst (per post of per email). Van 3 september tot en met 2 oktober 2001 is de inschrijving voor Chat@2 gratis en elke verstuurde SMS is tijdens de promotie aan de helft van de prijs: 5 BEF (0,1239 ) in plaats van 10 BEF (0,2479 ).

De verschillende codes om mee te doen aan Chat@2 en aan de SMS Games, evenals het volledige wedstrijdreglement en de prijslijst zijn beschikbaar op het portaal Proximus Interactive (www.proximus-interactive.be). Het portaal Proximus Interactive biedt aan de klanten eveneens de mogelijkheid om de informatiediensten via WAP en SMS en via de E-mail assistant in functie van hun eigen behoeften en wensen te personaliseren. De E-mail Assistant werd gelanceerd in maart ll. en biedt aan alle Proximus en Pay&Go klanten een gratis e-mail adres @proximus.net en 5 gratis aliassen aan, te raadplegen op het web, via WAP of te beluisteren via de mobiele telefoon. Vanaf nu is de E-mail Assistant ook beschikbaar via SMS. Zo kan men op een eenvoudige manier zijn mailbox raadplegen, boodschappen doorsturen of beantwoorden of simpelweg een e-mailtje sturen.

Op 30 juni jongstleden telde Proximus 3.843.000 klanten. Proximus is het eerste dual band-netwerk dat actief is in Belgi en is een filiaal van Belgacom (75%) en Vodafone (25%).

(*) Hoe is het?

Copyright 2001 Proximus. All rights reserved.

Deel: ' Proximus lanceert HST?* Chat@2, chatdienst via SMS '
Lees ook