29 feb 2000.

pso zoekt bedrijven met interesse in kroatië

nederlandse bedrijven uit de groente/fruitsector of de energiesector die concrete belangstelling voor
langdurige handelsrelaties met en investeringen in kroatië hebben, kunnen tot en met 12 april voorstellen indienen voor demonstratieprojecten binnen het
programma samenwerking oost-europa (pso). in beide terreinen is nlg 2 miljoen gulden beschikbaar.

de klimatologische en geografische omstandigheden in kroatië bieden goede mogelijkheden voor de productie van groente en fruit. het huidige potentieel wordt echter niet optimaal benut en er bestaat een tekort aan lokale productie van groente en fruit om in de vraag te voorzien. dit is met name het geval gedurende het toeristische hoogseizoen.

ook de huidige energievoorziening in kroatië moet # als gevolg van de wederopbouw en in verband met de verwachte toename van de energievraag - worden
verbeterd en uitgebreid. de toepassing van
energie-efficiënte technieken en duurzame
energiebronnen kunnen bijdragen aan een versterking van de energie-infrastructuur in kroatië.

voorstellen indienen

bovenstaande situaties bieden perspectief voor nieuwe initiatieven voor nederlandse ondernemers die actief zijn in deze sectoren. zij kunnen hun kennis en
technieken demonstreren in samenwerkingsprojecten in het kader van het programma samenwerking oost-europa (pso). voor de landbouwprojecten geldt dat zij bij voorkeur gesitueerd zijn in slavonië en/of de
zuidelijke kustregio´s en gericht zijn op de
versterking van de kroatische groente/fruit-sector. de projecten op energiegebied moeten gericht zijn op energie-efficiënte technieken of duurzame energie. voor alle voorstellen geldt een omvang van gemiddeld nlg 1 miljoen. per thema is nlg 2 miljoen beschikbaar.
meer informatie

u kunt een inschrijvingspakket aanvragen bij mevrouw c. mooiweer van senter internationaal, de uitvoerder van het pso. dit kan per fax (070) 361 05 02 of
e-mail: c.mooiweer@senter.nl, onder vermelding van nummer cr001. voor meer informatie over de procedure of het pso kunt u contact opnemen met mevrouw c. van driel van senter internationaal, telefoon (070) 361 01 67 of kijken op internet: www.senter.nl/pso.

klik hier voor meer informatie.

Deel: ' PSO zoekt bedrijven groentesector met interesse in Kroatie '
Lees ook