RANDON BEVEILIGING

PERSBERICHT

Diemen, 18 september 2001

'Psyche bepaalt gevoelens van veiligheid'

Wie daarmee rekening houdt, heeft al een belangrijke slag geslagen in de strijd tegen criminaliteit. Transparantie, overzicht en inzicht zijn belangrijke elementen van een veilige omgeving en situatie, stelt psycholoog Jaap van Ginneken. 'Veiligheid is een subtiel spel waarbij het risico van de burger wordt verkleind en het risico van de schurk wordt vergroot'.

Volgens Van Ginneken, zelfstandig psychologisch adviseur, spreker en auteur, is veiligheid maakbaar. Wie zich richt op veiligheid zal zich moeten richten op het individu en zijn omgeving. De wisselwerking wekt vanzelf gevoelens op. Veiligheid zit daarmee tussen de oren, maar is tegelijkertijd een realiteit waarmee rekening moet worden gehouden.

In de september-editie van Randon Data komen naast Van Ginneken ook Warner Hemmes

-fractievoorzitter D66 Amsterdam-, Rob Hendriks -procesmanager openbare ruimte van het Projectbureau Leidsche Rijn- en diverse andere mensen aan het woord over het begrip 'veiligheid'. Centraal staat de vraag wat 'veiligheid' betekent. Wat maakt een situatie of omgeving onveilig? En wat kunnen we er aan doen om de burger een veilig gevoel te geven bij de dagelijkse activiteiten zoals het doen van boodschappen? In de Heuvelgalerie in Eindhoven zorgt Randon er voor dat het winkelend publiek ongestoord kan shoppen. Een krachtige inzet waarmee het gevoel van onveiligheid bij het publiek als ook bij de winkelier tot het minimum wordt beperkt.

Randon Data is een kwartaaluitgave van Randon Beveiliging. Het is een relatiemagazine over beveiliging en criminaliteitspreventie in het algemeen en particuliere beveiliging in het bijzonder. Het blad heeft een oplage van circa 15.000 exemplaren.

Deel: ' Psyche bepaalt gevoelens van veiligheid '
Lees ook