Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing

(advertentie)
Persbericht Solitaire
Psychische klachten mogelijk door corticosteroïdengebruik , nwe NVACP brochure Alida Noordzij - 20-09-2002

De NVACP heeft een nieuwe brochure uitgegeven over de mogelijke psychische gevolgen van het gebruik van corticosteroïden. De bekendste vorm van corticosteroïden is wel prednison.

In tegenstelling tot vorige uitgaven waar specifiek ingegaan werd op één aandoening, wordt in deze publicatie van de NVACP het gemeenschappelijke in alle drie de aandoeningen binnen het aandachtsveld van de NVACP behandeld: de gevolgen van het gebruik én de invloed van corticosteroïden bij (secundaire) bijnierschorsinsufficiëntie (de ziekte van Addison), het adrenogenitaal syndroom (AGS) of een teveel aan cortisol zoals bij het syndroom van Cushing of bij gebruik als medicamenteuze behandeling zoals bijvoorbeeld bij reumatische- of long-ziekten. Deze publicatie is ook anders dan voorgaande omdat het gaat over met name de psychische gevolgen van langdurig corticosteroïdengebruik en niet over zozeer de reeds algemeen bekende de fysieke consequenties. Deze psychische gevolgen worden vaak onderschat of geheel niet onderkend door de sociale omgeving van de patiënt maar ook door zorgverleners. Het gebeurt nogal eens dat iemand die corticosteroïden gebruikt te horen krijgt dat hij of zij zich onaangepast gedraagt.Dat het tijd wordt om naar een psychiater te gaan. De klachten die dan gemeld worden horen niet thuis in het bekende standaardrijtje bijwerkingen (gewichtstoename, vollemaansgezicht, dunne huid e.a.) terwijl op de bijsluiter een aantal van de psychische klachten ook als mogelijke bijwerking worden vermeld.
Vermoeidheid, "down" zijn en stemmingswisselingen hebben, daar zijn geen pilletjes voor. Daarbij kost het te veel tijd op een vaak overvol spreekuur.

Dit is één van de redenen geweest om tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVACP van 2002 dr. J. Oomen (internist en consulent bij diverse psychiatrische organisaties) te vragen een lezing te houden over "De psychische gevolgen van langdurig corticosteroïden gebruik". Een deel van deze lezing is in deze brochure verwerkt. De auteur van het boek is de heer L. V. Mijnders, adviseur van de NVACP en zelf ervaringsdeskundige. De NVACP hoopt met deze brochure die mensen te steunen die al jaren gebruik moeten maken van corticosteroïden en die daar ook al jaren de gevolgen van ondervinden.

De publicatie (28 blz.) is te bestellen via deze site of bij het documentatiecentrum van de NVACP te den Haag door 9,00 over te maken op rekening nummer 53.67.04.597 onder vermelding van uw naam en adres en Psychische Gevolgen. Na ontvangst van de betaling wordt de publicatie toegestuurd.

© 2001 NVACP

Deel: ' Psychische klachten mogelijk door corticosteroïdengebruik '


Lees ook