Psychoanalytici roepen Ministers ongedacht eensgezind op het matje


MAASTRICHT, 20100416 -- Nadat het College van Zorgverzekeringen 23 maart jongstleden bepaald heeft dat psychoanalyse niet langer vergoed wordt vanuit de basisverzekering en daarmee feitelijk de psychoanalyse de doodsteek toediende, is er een onverwacht eenduidig protest onder psychoanalytici opgestoken. Dat is opmerkelijk, omdat de psychoanalytici in Nederland geen sterk uniforme groep vormen. De analytici zijn verdeeld over drie groepen, die gebaseerd zijn op verschillen in de inhoudelijke interpretaties van Freud's gedachtengoed. Dat zou volgens sommigen mede de oorzaak zijn van de radicale stap die de verzekeraars hebben genomen: het te verwachten geringe protest.

Maar nu hebben de kandidaten van de twee grootste psychoanalytische groepen - de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, de handen dus eensgezind in elkaar geslagen.

Vandaag zal Minister Rouvoet en Minister Klink per aangetekend schrijven (zie bijlage) de kracht van het protest voelen. Met name de groep van bijna 100 opleidingskandidaten die de lange en kostbare opleiding nu mogelijk moet afbreken - waarmee feitelijk een nieuwe generatie psychoanalytici wordt geblokkeerd - toont zich strijdvaardig. Zij betogen overtuigend dat de psychoanalyse de basis heeft gelegd voor belangrijke vernieuwende behandelmethoden binnen de psychotherapie. Deze nieuwe zorgprofessionals hebben vaak al meerdere medische of psychotherapeutische opleidingen achter de rug en zien de psychoanalyse juist in de praktijk een enorme toegevoegde waarde hebben voor een groep clienten die onvoldoende baat hebben bij de meer reguliere behandelingen. Ze pleiten dan ook hartgrondig voor de mogelijkheid om ook in Nederland overtuigend de effectiviteit ervan aan te kunnen tonen. Daartoe dient de psychoanalyse voor deze selecte groep patienten behouden te blijven binnen de basisverzekering.

Hoewel psychoanalytici in Nederland relatief weinig in de publiciteit komen, is opmerkelijk genoeg de psychoanalyse in veel Westerse landen aan een opmerkelijke revival bezig. In Duitsland bijvoorbeeld zijn er zelfs wachtlijsten voor psychoanalyse en hebben analytici overtuigend aan kunnen tonen dat hun behandelmethoden een unieke plaats verdienen. Maar deze revival komt nota bene ook vanuit `harde' wetenschappelijke hoek: de neurowetenschappen. Veel aannames die Freud honderd jaar geleden al deed blijken opvallend visionair te zijn geweest nu hersenscans en nieuw onderzoek het onbewuste en de droomwereld een veel grotere plaats toekennen dan lange tijd werd aangenomen.

Zie ook de brief aan Minister Rouvoet en Minister Klink.


Deel: ' Psychoanalytici roepen Ministers ongedacht eensgezind op het matje '
Lees ook