VSNU

4 Oktober 1999

Onderzoeksbeoordeling Psychologie:
Psychologen moeten problemen meer samen oplossen

Het psychologisch onderzoek in Nederland is in internationaal opzicht van hoge kwaliteit. Er kan echter beduidend meer worden samengewerkt met andere disciplines zoals de biologie en geneeskunde. Dit wordt geconstateerd door een internationale commissie onder leiding van prof.dr. A.F. Kalverboer. Het rapport zal op dinsdag 5 oktober worden aangeboden aan de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten(VSNU), Rien Meijerink.

De commissie beoordeelde in totaal 61 onderzoekprogramma's aan acht universiteiten. Het domein van de psychologie werd ten behoeve van de beoordeling onderverdeeld in zeven subdisciplines: 1) psychonomie, 2) biologische- en neuropsychologie, 3) klinische- en gezondheidspsychologie,
4) sociale psychologie, 5) ontwikkelings- en onderwijspsychologie, 6) persoonlijkheidsleer en kwantitatieve methoden, 7) arbeids- en organisatiepsychologie. In het algemeen is het Nederlandse onderzoek volgens internationale maatstaven van hoge kwaliteit. Dit geldt voor alle disciplines, maar met name voor de sociale psychologie, de psychonomie en de klinische psychologie.

Meer samenwerken
Het psychologisch onderzoek in Nederland was al goed. Dit bleek ook uit de laatste beoordeling in 1994. Toch heeft het onderzoek zich op een aantal terreinen nog verder weten te verbeteren. Zo is er meer dan voorheen een duidelijke beweging naar een grotere samenhang in onderzoek waar te nemen. Toch kan het volgens de commissie nog beter. Psychologen hebben te veel de neiging om zich op te sluiten in de eigen discipline. De commissie pleit daarom voor meer interdisciplinair onderzoek en samenwerking rondom problemen met andere disciplines zoals de biologie en de geneeskunde. Daarnaast adviseert zij dat de vernieuwing van onderzoeksprogramma's krachtiger wordt doorgezet en dat er ruimte blijft voor individuen met nieuwe (creatieve) ideeën.

Internationalisering
Ook de internationale oriëntatie van het vakgebied is in de afgelopen jaren toegenomen: het Nederlandse onderzoek vindt goede aansluiting bij internationale ontwikkelingen. Nederlandse psychologen leveren zelfs een aanzienlijke bijdrage aan de verspreiding en ontwikkeling van kennis. Dit blijkt onder andere uit de vele internationale samenwerkingsverbanden, deelname aan
internationale symposia en diverse publicaties. Daarnaast is het aantal dissertaties aanzienlijk gestegen. De meeste dissertaties worden in de vorm van artikelen geplaatst in internationale vakbladen.

Financiering
De commissie is bijzonder te spreken over de opleiding en hoge kwaliteit van jonge onderzoekers. Binnen het vakgebied is er voldoende jong talent aanwezig. In de komende jaren zal het een uitdaging zijn voor de psychologen om het nieuwe talent aan zich te blijven binden. Voorts is er een grote behoefte aan longitudinaal individu-georiënteerd onderzoek. Om de hoge kwaliteit van het psychologisch onderzoek te handhaven zal de financiering in de komende jaren op z'n minst op hetzelfde niveau moeten blijven. Tot slot merkt de commissie op dat de psychologie nog niet binnen alle universiteiten een gedeeltelijke bèta-status verworven heeft. Dit is wel noodzakelijk om in de pas te blijven met internationale ontwikkelingen op het gebied van experimenteel psychologisch onderzoek.


Deel: ' Psychologen moeten problemen meer samen oplossen '
Lees ook