TuinbouwNet


PT-heffing haalt het net niet in Boskoop en omgeving

Bijna 74 procent van de bedrijven in Boskoop en omgeving heeft vóór het voorstel gestemd om een PT-heffing in te stellen om het wegennet te verbeteren. Het Productschap Tuinbouw (PT) had als voorwaarde gesteld dat minimaal 75 procent van de ondernemers achter het plan moet staan.

De vereiste tachtig procent van de omzet van de voorstemmers werd ook net niet gehaald. Hier kwam het percentage uit op 78,4 procent. Dit betekent dat het productschap op dit moment niet voldoende draagvlak heeft om een heffing in te stellen in Boskoop en omgeving om de negen miljoen gulden op tafel te leggen voor de verbetering van de infrastructuur.

Bij het tellen van de stemmen bleek dat 227 van de 860 aangeschreven bedrijven tegen het voorstel waren. De tegenstemmers vertegenwoordigen een omzet in het gebied van ruim 127 miljoen gulden. De totale omzet in Boskoop en omgeving bedraagt volgens het productschap 590 miljoen gulden. De sector beraadt zich nu met het PT over de ontstane situatie.

Deel: ' PT-heffing haalt het niet in Boskoop en omgeving '
Lees ook