TuinbouwNet


PT keurt projecten goed om kennis van telers te vergroten

De sectorcommissies Bloemisterij en Groenten en Fruit van het Productschap Tuinbouw (PT) hebben kortgeleden projecten goedgekeurd voor technologische innovatie en kennisuitwisseling.

Technologische innovatie

Telers moeten goed op de hoogte gehouden worden om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen benen. Dit kan door middel van voorlichting, publicaties en voorbeelden uit de praktijk. Een teler kan door technologische vernieuwingen kosten besparen en de kwaliteit van de producten opvijzelen. LTO Nederland wil samenwerkingsverbanden oprichten en ondernemers stimuleren met ideeën te komen om gezamenlijk projecten op zetten. Het PT heeft voor de periode 1999 tot en met 2001 een bedrag gereserveerd van 410.000 gulden voor dit doel.

Ontwikkeling gewasplan

Een duidelijke lange termijnvisie voor producten is in Nederland vrijwel niet aanwezig. Daarnaast willen telers meer weten over wat zich afspeelt op de markt van hun product. Om hierop in te spelen heeft LTO Groeiservice een project ontwikkeld waarin deze aspecten aan bod komen. Er komt per gewas een plan met een duidelijke visie. Daarnaast zullen knelpunten zoveel mogelijk worden opgelost en zal de communicatie verbeterd worden. De plannen zijn voor alle marktpartijen beschikbaar. Het PT steekt voor de jaren 1999 en 2000 in totaal 540.000 gulden in het project.

Landelijke gewasdagen

Het organiseren van Ketenbrede Landelijke Gewasdagen voor alle Nederlandse telers van bloemisterijproducten en groenten onder glas en hun ketenpartners. Voor dit doel heeft het productschap voor de jaren 1999 en 2000 in totaal ruim een half miljoen gulden beschikbaar gesteld. De behoefte aan kennis van de markt onder telers neemt toe. Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij een product centraal staat met sprekers en belangstellenden uit de hele keten kan een bijdrage leveren aan kennisvergroting. Als het project slaagt moeten de gewasdagen na twee jaar op eigen benen staan.

Deel: ' PT keurt projecten goed om kennis van telers te vergroten '
Lees ook