TuinbouwNetPT-voorzitter dringt aan op keurmerk voor teeltbedrijven

Als teeltbedrijven in de bloemkwekerij ook met een erkenningsregeling komen, die aansluit op het keurmerk van de handel, is het mogelijk om harde ketengaranties te geven. Dit zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), gisteren bij de vergadering van het PT-bestuur. Hij refereerde hierbij naar Florimark, de erkenningsregeling van de bloemengroothandel.

Florimark heeft in korte tijd een fors marktaandeel gekregen. Inmiddels vindt 17 procent van de bloemenafzet plaats onder dit keurmerk. De PT-voorzitter noemde dit voor een eerste aanloopjaar een mooi resultaat. "De bloemenhandel heeft met dit initiatief aangetoond dat een praktische aanpak op basis van spelregels die aansluiten bij de behoefte van de bedrijven, snel tot resultaat kan leiden."

Verder waarschuwde Van der Veen dat de glastuinbouw ondanks de recente aanpassing van de ontwerp-Gaswet nu niet achterover kan gaan zitten. "De liberalisering en daarmee gepaard gaande forse kostenverhoging zijn niet afgeweerd, maar uitgesteld. De sector krijgt nu wel meer tijd voor de uitvoering van ons omvangrijke actieplan 'Gas voor de Kas' en een betere onderhandelingspositie."

Er moet nu een overgangscontract komen voor de periode van 2002 tot 2004 voor de bedrijven die minder dan 1 miljoen m3 gas per jaar afnemen. Andere zaken die moeten gebeuren, zijn het verder uitwerken van de ideeën over inkoopcombinaties voor gas en elektriciteit en het onderhandelen met de gasleveranciers over de tarieven per 2002 voor de grotere bedrijven.

Met deze Gaswet komt er een eind aan de uitzonderingspositie van de glastuinbouw. "Het past bij de gewijzigde positie van de glastuinbouw in de samenleving. Geen eiland, maar een normaal concurrerende, sterke sector met perspectief", aldus Van der Veen.

Deel: ' PT-voorzitter dringt aan op keurmerk voor teeltbedrijven '
Lees ook