TuinbouwNet


PT wil alleen heffing Boskoop bij draagvlak

Alleen bij voldoende voorstanders wil het Productschap Tuinbouw (PT) een regioheffing voor Boskoop instellen. Het Platform Bedrijfsleven Regio Boskoop heeft het PT gevraagd om het instellen van deze regionale heffing. Met het geld kan de herstructurering in en om Boskoop worden betaald. Er is een bedrag nodig van 9 miljoen gulden voor het verbeteren van de infrastructuur in Boskoop en de ontsluiting van het westelijk deel van het gebied. Dit bedrag zouden de boomkwekerijbedrijven bij elkaar moeten brengen in een periode van 15 jaar. Elk bedrijf betaalt circa 0,2 procent van zijn verkoopwaarde min de inkoopwaarde.

Op een hoorzitting wordt het draagvlak voor de regioheffing gepeild. Het PT gaat dat doen in samenwerking met de Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten en de Nederlandse Bond van Boomkwekers. Het draagvlak is groot genoeg als minstens 75 procent van de bedrijven, dan wel de bedrijven die tenminste 80 procent van de economische waarde vertegenwoordigen, instemmen met de regioheffing.

Vóór- en tegenstanders moeten hun voorkeur met argumenten verduidelijken. Bovendien is het niet mogelijk anoniem te reageren.

Alle circa 900 betrokken bedrijven krijgen binnenkort persoonlijk een uitnodiging voor de hoorzitting. Wanneer iemand niet op de hoorzitting aanwezig kan zijn, dan is het ook mogelijk schriftelijk zijn mening te geven.

Deel: ' PT wil alleen heffing Boskoop bij voldoende draagvlak '
Lees ook