---
PTC stimuleert technologisch onderwijs wereldwijd
---
Gratis levering van ontwerpsoftware aan leerkrachten en studenten moet technologische competentie en kennis ook in Nederland vergroten
's Hertogenbosch, 27/05/2002

PTC, marktleider op het vlak van ontwerpsoftware voor productontwikkeling, heeft een initiatief gelanceerd dat leerkrachten wereldwijd ondersteunt bij het onderricht van technologie, ontwerp en bouwkunde. Op deze manier wil PTC de technologische bagage van leerlingen uit het middelbaar, hoger en academisch onderwijs vergroten. In Nederland heeft PTC al een aantal samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en opleidingscentra waarbij deze gebruik maken van het totale productaanbod dat PTC levert.

In Nederland kunnen scholen sinds een aantal jaren deelnemen aan het reeds bestaande onderwijsprogramma van PTC. Het betreft grote onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Saxion Hogeschool in Enschede, HTS-Autotechniek van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit in Maastricht. De Technische Universiteit Delft plant bovendien in juni een ontwerpwedstrijd voor haar studenten dat onderdeel is van het lesprogramma met de software van PTC.

In het kader van het nieuwe initiatief zal PTC trainingsmiddelen, lesmateriaal en gratis 3D- ontwerpsoftware leveren aan elk onderwijsinstituut wereldwijd die technologie als schoolvak wil onderrichten. Zo wil PTC leerkrachten aanmoedigen om leerlingen reeds in het onderwijs vertrouwd te maken met technologie en productontwikkeling. De International Technology Education Association (IETA) steunt deze aanpak omdat deze de technologische kennis, het analytisch en kritisch denkvermogen en de praktische vaardigheden van leerlingen stimuleert. Bovendien wil ITEA studenten motiveren om voor een carrière als ingenieur of productontwerper te kiezen.

Middelbare scholen kunnen Pro/DESKTOP, een gebruiksvriendelijke en visueel erg sterke software van PTC, gratis gebruiken. Dankzij die software kunnen leerlingen actief deelnemen aan het ontwerpproces en krijgen zo een beter technologisch inzicht. Pro/DESKTOP wordt in het Verenigd Koninkrijk reeds gebruikt om het nationaal verplichte wetenschap- en technologiecurriculum te onderrichten waarbij kinderen vanaf 10 jaar reeds met de software producten ontwerpen.

Voor universiteiten en hogescholen organiseert PTC ondermeer trainingen en ontwerpwedstrijden studierichtingen als werktuigbouw en industrieel ontwerp met Pro/ENGINEER, de ontwerpsoftware van PTC, te stimuleren. Wereldwijd gebruiken reeds meer dan 1500 hogescholen en universiteiten Pro/ENGINEER in hun lesprogramma.

Michael Hillewaert, Regional Director PTC Benelux: " Met dit initiatief willen we meer bereiken dan enkel en alleen de naambekendheid van PTC te verbeteren. Het programma is in de eerste plaats in het leven geroepen om het ontstane tekort aan 3D CAD-ontwerpers op te lossen en tevens leerlingen reeds op jonge leeftijd vertrouwd te maken met technologie en ontwerp. Het pakket is zeer intuitief en sluit nauw aan bij de leefwereld van jongeren. Pro/Desktop en Pro/ENGINEER bieden hen zeker de nodige uitdagingen om met 3D CAD te experimenteren."

---
END

---
Over Partnership for Innovative learning

Het Partnership for Innovative Learning van PTC is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. In 1999 kwamen PTC en het Brits Ministerie voor Onderwijs overeen dat Pro/DESKTOP gebruikt zou worden als belangrijkste software-instrument voor het nationale ontwerp- en technologiecurriculum in K-12. Sindsdien zijn er meer dan 5000 leerkrachten opgeleid om ontwerp en technologie te onderrichten. Momenteel gebruiken reeds 3000 scholen in het Verenigd Koninkrijk (72% van de middelbare scholen) en 200 scholen in de Verenigde Staten de ontwerpsoftware van PTC. In een volgende stap ligt de nadruk op landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Japan en China.

PTC's Partnership for Innovative Learning is een initiatief dat door de onderneming zelf gesponsord wordt om studenten op een betere manier voor te bereiden op het slagen in een technologische wereld. In middelbare scholen promoot de samenwerking het onderricht in ontwerp en technologie. Via het programma krijgen hogescholen en universiteiten de software en trainingsmiddelen ter beschikking waarmee hun studenten de producten van de toekomst kunnen ontwikkelen. Meer informatie is verkrijgbaar op www.ptc.com/for/education/index/htm.

Over PTC (www.ptc.com)
PTC (Nasdaq: PMTC) ontwikkelt, verkoopt en ondersteunt softwareoplossingen waarmee fabrikanten superieure producten sneller op de markt kunnen brengen dan hun concurrenten tegen lagere kosten. PTC is 's werelds grootste softwarebedrijf op het vlak van
productontwikkeling, met wereldwijd meer dan 33.000 klanten.

PTC Benelux, Jerome La Fontaine, Sales & Marketing Support, Reitscheweg 7P, 5232 BX 's-Hertogenbosch, T: + 31 (0)73-6442705, F: + 31 (0)73-6443055, E:
Jlafontaine@ptc.com

Deel: ' PTC stimuleert technologisch onderwijs wereldwijd '
Lees ook