Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Datum 2 februari 2000

Amusement in het bve-segment

'Meer amusement en cultuur in het bve-segment' is een nieuwe publicatie van het Max Goote Kenniscentrum bve. Het rapport doet verslag van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de sector cultuur en amusement voor het beroepsonderwijs. Daarbij is zowel gekeken naar het middelbaar onderwijs als naar het hoger beroepsonderwijs. Enerzijds is er sprake van aanzienlijke aansluitingsproblemen, een gefragmenteerd aanbod en belemmeringen in de manier waarop de opleidingen zijn georganiseerd. Anderzijds zijn er veel, vaak onverwachte, opleidingstrajecten en initiatieven die de relatie tussen het beroepsonderwijs en de sector van amusement en cultuur versterken. Het rapport telt 70 pagina's en kost f 33,-.

Bestellen (o.v.v. MGK.99-46) bij:
Max Goote Kenniscentrum bve, tel.: 020-5251238, e-mail: MGKinfo@goote.educ.uva.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie Amusement in het bve-segment '
Lees ook