expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ:buitenlands economisch beleid 1945-1952

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 104
Datum: 23-06-1999

BUITENLANDS ECONOMISCH BELEID 1945-1952

Onder de titel .Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945 - 1952.. is een boek verschenen rond D.P. Spierenburg, voormalig plaatsvervangend regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma. Minister Jorritsma van Economische Zaken ontving vandaag het eerste exemplaar uit handen van de heer Spierenburg.

Veel is geschreven over herstel en wederopbouw van de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog. Daarentegen is betrekkelijk weinig verschenen over de buitenlandse economische betrekkingen. In het boek wordt dan ook veel aandacht besteed aan de wijze waarop de eerste na-oorlogse regering de buitenlandse economische betrekkingen heeft georganiseerd.
Spierenburg werd in 1945 directeur voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen, in 1948 plv. regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma en een jaar later directeur-generaal. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de regeling van het handelsverkeer en de ontwikkeling van de Europese samenwerking. Hij onderhandelde met de meeste West-Europese landen, vooral met België en Luxemburg. Voorts was Spierenburg nauw betrokken bij de besprekingen over het Marshallplan en leidde hij de Nederlandse delegatie bij het overleg over het Schumanplan. In 1952 werd hij lid van de Hoge Autoriteit van de EGKS.

Het boek begint met een beschrijving van de opbouw van het overheidsapparaat voor de buitenlandse economische betrekkingen in 1945 en 1946. Vervolgens wordt ingegaan op het herstel van de handelsbetrekkingen en de pogingen tot economische samenwerking tussen 1945 en 1947. In de twee volgende hoofdstukken worden de onderhandelingen over opzet en uitvoering van het Europees herstelprogramma tussen 1947 en 1949 beschreven. De hoofdstukken vier en vijf gaan over de ontwikkelingen tussen 1949 en 1951. In hoofdstuk vier worden de grenzen van de economische samenwerking met België en Luxemburg verkend tijdens de besprekingen over de oprichting van een economische unie. Met de afsluiting van een verdrag met de toenmalige Bondsrepubliek, herstelde Nederland de betrekkingen met zijn belangrijkste handelspartner en was het oude handelspatroon in Europa voltooid.
Tenslotte komen in het vijfde hoofdstuk aan de orde de leidende rol van Nederland in de OEES, de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer en de verschillende pogingen om de stagnerende Europese samenwerking vlot te trekken.

.Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierburg en de buitenlandse economische betrekkingen in Nederland 1945-1952., door D.P. Spierenburg en Walter H. Salzman. Uitg. Sdu Uitgevers,ISBN 90 12 08641 8, prijs f 69,90.

Deel: ' Publicatie Buitenlands economisch beleid 1945-1952 '
Lees ook