Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Datum 9 februari 2000

Collegegelden en studieleningen

In de reeks 'Management and policy in higher education' is verschenen de publicatie 'Collegelden en studieleningen'. Deze studie richt zich op de gevolgen van deregulering op het gebied van collegegelden in het Nederlandse hoger onderwijs. Wat zal er gebeuren als de hoger onderwijsinstellingen vrij zijn om zelf hun collegegelden vast te stellen? Wat als ze meer mogelijkheden krijgen op het gebied van te verstrekken diploma's? Hoe reageren instellingsbestuurders op een 'novum' in de studiefinanciering, namelijk de eis dat universiteiten en hogescholen garant staan voor studieleningen die banken aan hun studenten worden verstrekt? Hoe kijken studenten, werkgevers en bankwezen hier tegenaan? Het rapport geeft twee scenario's. Ook de reacties van een twintigtal experts zijn opgenomen.

'Collegegelden en studieleningen'; Uitg. Lemma; ISBN 905189 704 9; prijs: f45,-.

Deel: ' Publicatie Collegegelden en studieleningen '
Lees ook