Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Datum 26 januari 2000

De brede school

Het aantal brede scholen in ons land neemt in een hoog tempo toe. In opdracht van het Ministerie van OCenW heeft Sardes in kaart gebracht hoe het ervoor staat met het beleid en de praktijk rond de brede school. Dat heeft geresulteerd in de publicatie 'De brede school in Nederland: de stand van zaken anno 1999' (ISBN 90-5563-049-). De publicatie gaat in op het gemeentelijk beleid rond de brede school en op de praktische uitwerkingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tenslotte bevat 'Een brede school in Nederland' een aantal conclusies en overwegingen over de huidige ontwikkelingen en de toekomst van de brede school.

Het boek telt 58 pagina's en is voor f 34,50 te bestellen bij: Sardes, Postbus 2357, 3500 GJ, Utrecht, fax: 030-2333017, e-mail: secretariaat@sardes.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie De brede school '
Lees ook