Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Terug naar de index Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
directie Voorlichting
Datum: 07-07-1999

Bericht

`De school meester'

Over basisscholen wordt vaak gedacht dat het kleine, dus eenvoudige organisaties zijn. Deze gedachte is slechts ten dele juist: basisscholen zijn wel relatief klein, maar zeker geen eenvoudige organisaties. Ieder die wel eens geprobeerd heeft een greep te krijgen op wat er in de basisschool allemaal speelt, heeft kunnen ervaren dat het een hele klus is om de organisatie van de school meester te worden. De uitgave 'De school meester' poogt schoolleiders, leraren en schoolbestuurders in het primair onderwijs een handvat te bieden bij het 'de school meester worden'. Vooral de vele voorbeelden en praktische opdrachten aan het eind van elk hoofdstuk helpen de lezer om stap voor stap de greep op de eigen school meer compleet te maken. 'De school meester'; Jeroen Imants; ISBN 90 74022 73 1; prijs: f 39,50 (gebonden, 164blz.)

Bestellen bij:
Eduforce Uitgeverij, antwoordnummer 7111, 8900 WC Leeuwarden

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie `De school meester' '
Lees ook