- Persbericht -
Utrecht, 1 april 1999

De weg maar innerlijke wijsheid
Een nieuw leven met intuïtie en inzicht

Penny Pierce

Intuïtie is geen 'gave', maar een vermogen dat iedereen heeft en verder kan ontwikkelen.
Een (werk)boek vol handreikingen voor diegenen die serieus antwoord zoeken op levensvragen of tobben met negatieve, onproductieve gevoelens.

De weg naar innerlijke wijsheid laat zien hoe intuïtie concreet gebruikt kan worden in bijvoorbeeld het communiceren met anderen, het nemen van besluiten of tijdens creatieve processen.
Een praktisch werkboek met veel oefeningen. Intuïtie ontwikkelen door middel van meditatie, visualisaties, schrijf- en waarnemingsoefeningen: Penny Pierce noemt het 'Spirituele Aerobics'.
Uiteindelijk baart de oefening de kunst van het inzicht verkrijgen in, en contact maken met gevoelens en ingevingen die de weg wijzen naar de bron van het zelf en de kosmos. Dit leidt tot een positieve, bewuste en open levenshouding vol zelfvertrouwen.

Penny Pierce werkt als adviseur en trainer 'bewust waarnemen' in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Met Carol Adrienne, bekend als co-auteur van James Redfield, leidde zij groepen om mensen te helpen hun eigen toepassingen te vinden voor de inzichten uit De Celestijnse Belofte.

De weg naar innerlijke wijsheid door P. Peirce
ISBN 90 215 3298 0

268 pagina's, paperback
Prijs: f34,90


* Einde persbericht -

Voor meer informatie en recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Jeske de Cock, tel: 030 - 2349211, fax: 030 - 2349247

Met vriendelijke groet,
Jeske de Cock
Kosmos-Z&K Uitgevers
Tel: 030-2349211
fax: 030-2349247

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie De weg maar innerlijke wijsheid '
Lees ook