Ministerie van VenW Directoraat-Generaal Luchtvaart

Publicatie en inspraak overgangsbesluit Schiphol 2003

SPL, 12/18/2002

De ingebruikname van de Polderbaan op 20 februari 2003 is een ingewikkelde operatie, die niet in één keer kan worden afgerond. 2003 zal een overgangsjaar zijn waarin langzamerhand wordt overgeschakeld van een vier- naar een vijfbanenstelsel. Deze overgangssituatie heeft ook tot gevolg dat Schiphol niet meteen kan voldoen aan alle nieuwe milieu-en veiligheidsregels uit de Schipholwet. Via een speciaal besluit zullen daarom tijdelijk (tot 1 november 2003) afwijkingen worden toegestaan voor enkele normen en regels. Op het ontwerp voor dit `Besluit overgangsjaar Schiphol' is gedurende vier weken inspraak mogelijk. Er kan schriftelijk en mondeling worden ingesproken en via de website www.luchtvaartbeleid.nl is ook digitale inspraak mogelijk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Publicatie en inspraak overgangsbesluit Schiphol 2003 '
Lees ook