CBS publicaties


Home Centraal Bureau voor de Statistiek

transp.GIF (89 bytes)
StatlineCBS-WebmagazineCijfersProductenDienstenIndelingenBibliotheekBe richtgeversOrganisatieAgenda

Honderd jaar Centraal Bureau voor de Statistiek

Op 28 mei 1999 nam Hare Majesteit de Koningin in de Ridderzaal in Den Haag de eerste exemplaren in ontvangst van twee jubileumpublicaties die verschenen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitgeverij Stichting beheer IISG in Amsterdam geeft in dit verband acht publicaties uit, waarvan inmiddels de volgende zeven delen beschikbaar zijn:
* Het huis der getallen. De institutionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS),1899-1996. In dit proefschrift beschrijft Anne-Marie Kuijlaars (Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam) hoe het CBS zich in een eeuw tijd heeft kunnen ontwikkelen van een luxe-instituut in het begin, tot een cijferfabriek rond het midden van de eeuw en een onmisbaar onafhankelijk meetinstrument tegenwoordig.

aanbieding publicatie 'Het huis der getallen'
Aanbieding van het gedenkboek Het huis der getallen door mevr. dr. A. Kuijljaars.
Links op de foto Directeur-Generaal van het CBS, prof.dr. Abrahamse.
* Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving, (ca.) 1800-1999. Deze bundeling van bewerkte artikelen uit het CBS-tijdschrift Index biedt een overzicht van de langetermijnontwikkeling van Nederland op het gebied van economische groei, de dynamiek van huishoudens, de ontwikkeling van vrouwenarbeid, inkomensongelijkheid, onderwijsdeelname, infrastructuur en kapitaalvorming, de landbouw, drankgebruik, armenzorg, natuur en milieu en milieuschade.
* Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw. In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de wijze van gegevensverzameling bij bedrijven en personen, het steekproefonderzoek, de automatisering van de statistiekproductie, de geheimhouding en publicatie van gegevens en nog vele andere conceptuele, methodologische en organisatorische aspecten die van belang zijn voor een goede beschrijving van de statistische werkelijkheid. Van deze publicatie verschijnt ook een Engelstalige editie:

* A century of statistics. Counting, accounting and recounting in the Netherlands.

* Welgeteld een eeuw. Een terugblik op honderd jaar CBS. In deze populaire geschiedenis van het CBS wordt op basis van primaire CBS-bronnen uit de doeken gedaan hoe het Bureau zijn taak – de samenstelling van de officiële statistieken – heeft vervuld. Het boek is rijk geïllustreerd. Ook hiervan verschijnt een Engelstalige uitgave:

* A century rounded up. Reflexions on the history of the Central Bureau of Statistics in the Netherlands.

* Volkstellingen, 1795-1971. Deze uitgave op cd-rom bevat alle publicaties van de volkstellingen die sinds 1795 in Nederland zijn gehouden. Van de eerste telling die het CBS heeft uitgevoerd (1899) zijn alle data gedigitaliseerd. Dit product is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) totstandgekomen.

Tot slot is er nog een bibliografie samengesteld van de vele publicaties van het CBS uit de afgelopen honderd jaar: Honderd jaar cijfers in drieduizend publicaties. Deze bibliografie is via Internet te raadplegen.

U kunt deze publicaties bestellen bij:

Uitgeverij Stichting beheer IISG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Tel.: 020 668 58 66
Fax: 020 665 64 11
e-mail: st.beheer@iisg.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 04 juni 1999

Deel: ' Publicatie Honderd jaar CBS '
Lees ook