Ministerie van VWS

Nieuwe jaarverslagen zorginstellingen

Donderdag 6 januari 2000, persbericht nummer 1

Zorginstellingen moeten hun jaarverslag voortaan publiceren op een manier alsof zij een gewoon bedrijf zijn. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, verpleeghuizen, inrichtingen voor gehandicapten en psychiatrische ziekenhuizen. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een nieuwe regeling getroffen. Zij volgt hiermee het advies op van instellingen als de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Met de nieuwe vorm van jaarverslaggeving door ziekenhuizen komt er een beter inzicht in de investeringen van ziekenhuizen en in de besteding en ontwikkeling van de budgetten. Jaarlijks geven deze zorginstellingen gezamenlijk ruim 50 miljard gulden uit.

Deze instellingen moeten hun jaarverslag voor 1 juni inleveren bij de stichting Prismant, het voormalige Nationaal Ziekenhuisinstituut. Prismant zet alle jaarverslagen op internet.

De regeling van minister Borst is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd (Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, RJZ). Ze geldt met ingang van het boekjaar 2000. Het is de bedoeling dat met ingang van 2001 ook andere zorginstellingen, zoals RIAGGs en instellingen voor thuiszorg, onder de regeling vallen.

Deel: ' Publicatie jaarverslag zorginstelling als gewoon bedrijf '
Lees ook