CBS publicaties


Centraal Bureau voor de Statistiek

Kennis en economie 1998

Zijn de R&D-uitgaven in Nederland laag in vergelijking tot die van de EU- en de OESO-landen? Investeert het Nederlandse bedrijfsleven weinig in kennis? Is het bedrijfsleven innovatief genoeg om de concurrentieslag aan te kunnen gaan? Is technologisch onderzoek louter voorbehouden aan grote bedrijven en instellingen? Welke rol spelen researchinstellingen en universiteiten bij de verspreiding van kennis? Welke bedrijven innoveren door het aangaan van
samenwerkingsovereenkomsten? Wat zijn de belangrijkste knelpunten bij het uitvoeren van innovatieprojecten?

Op bovenstaande en vele andere vragen geeft Kennis en economie een antwoord. Het boek geeft een helder overzicht van de Nederlandse kenniseconomie. Het belang van kennis wordt voor moderne Westerse economieën steeds groter. Kennis wordt meer en meer als de vierde productiefactor gezien naast de traditionele factoren: land, arbeid en kapitaal.

De publicatie Kennis en economie 1998 is completer dan de vorige edities. De innovatie-enquête maakt het mogelijk om het complete innovatieproces van R&D-input, kennisstromen en innovatie-output te analyseren. Enkele nieuwe onderwerpen zijn:

* gerealiseerde product- en procesinnovaties
* (internationale) samenwerking bij innovatie
* het gebruik van informatiebronnen

* knelpunten bij innovatieprojecten

* de bijdrage van nieuwe producten aan de totale omzet
* het effect van nieuwe producten op de concurrentiepositie
* het doorvoeren van niet-technologische vernieuwingen

Het boek geeft niet alleen inzicht in de Nederlandse kennisinfrastructuur, maar het biedt tevens aanknopingspunten voor het ontwikkelen van beleid gericht op het stimuleren van de economische groei en voor het uitwerken van nadere onderzoekprogramma’s. Het boek is daarmee van grote waarde voor specialisten, zoals beleidsmedewerkers, wetenschappers en overige onderzoekers. Daar Kennis en economie makkelijk toegankelijk is, is de publicatie echter ook voor andere geïnteresseerden een handig naslagwerk.

Kennis en economie 1998
Kengetal: k-300/1998
ISBN: 903572805 x
ISSN: 1384-6973
Prijs f 75,00 (exclusief verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/k-300/990119.htm Laatst gewijzigd: 20 januari 1999

Deel: ' Publicatie 'Kennis en economie 1998' '
Lees ook