Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen

LISV

Informatie sociale zekerheid naar sector

Informatie sociale zekerheid naar sector
Het Lisv heeft de publicatie .Informatie sociale verzekeringen naar sectoren - 2000. uitgegeven. Hierin worden de ontwikkelingen in 1999 en 2000 binnen de sectoren weergegeven van het beroep op de sociale (werknemers)verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende wetgeving. De publicatie geeft informatie over marktomvang, premieverzorging, claimbeoordeling, handhaving, reïntegratie en basisregistratie. De nadruk ligt vooral op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. Aan de orde komen onder andere werkgevers, de verzekerde populatie, onderverdeling van het lopende bestand uitkeringsgerechtigden in doelgroepen, aantallen en kengetallen in- en uitstroom in de uitkeringssituatie, het gebruik en de financiering van de regelingen en sociale verzekeringsfraude.

Werkloosheidswet
Bij de meeste sectoren daalt in 2000 het aantal nieuwe uitkeringen, het aantal lopende uitkeringen en het aantal beëindigde uitkeringen. De hoogste dalingen van het aantal lopende uitkeringen vinden plaats in de sectoren .metaalindustrie. (min 16,7%), .detailhandel en ambachten. (min 15,4%), .gezondheidszorg. (min 14,5%) en .uitleenbedrijven. (min 13,1%).
Een hoog risico om werkloos te worden is vooral te vinden in sectoren met veel seizoenswerk. Voorbeelden hiervan zijn .schildersbedrijf. (27,2 nieuwe uitkeringen op 100 verzekerden), .uitleenbedrijven. (17,1/100), .agrarisch bedrijf. (12,9/100), .culturele instellingen. (12,1/100) en .stukadoorsbedrijf. (11,5/100). Een lage kans op werkloosheid komt voor vooral voor bij de sectoren in het vervoer: .vervoer posterijen. (1,0 nieuwe uitkeringen op 100 verzekerden), .vervoer KLM. (1,2/100) en .vervoer NS. (1,5/100).

WAO
In 2000 zijn 100.193 nieuwe WAO-uitkeringen verstrekt. De meeste mensen met een nieuwe WAO-uitkering zijn afkomstig uit de sector .gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. (16.758). Uit de sector .uitleenbedrijven. komen 7.638 nieuwe WAO-ers, gevolgd door de sectoren .overheid: onderwijs en wetenschappen. (6.380), .detailhandel en ambachten. (5.457) en .Metaal- en technische bedrijfstakken. (4.143). Bij al deze sectoren is het aantal nieuwe uitkeringen in 2000 hoger dan in 1999.
De grootste kans om in de WAO te komen bestaat in de sectoren .horeca catering. met 2,8 nieuwe uitkeringen op 100 verzekerden, .industriële slagers. (2,8/100), .reiniging. (2,2/100), .schilders. (2,2/100) en .uitleenbedrijven. (2,1/100).
Het aantal mensen met een lopende WAO-uitkering is eind 2000 768.779 (exclusief WAZ 56.512 en Wajong 127.369). De meeste mensen met een WAO-uitkering zijn afkomstig uit de sectoren .Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. (103.226), .bouwbedrijf. (60.039), .Overheid: onderwijs en wetenschappen. (47.182), .metaal- en technische bedrijfstakken. (42.471) en .uitleenbedrijven. (37.835). Vijftig procent van alle beëindigde uitkeringen hebben als oorzaak pensionering of overlijden. Bij de sectoren .onderwijs en wetenschappen., .bouwbedrijf., .metaal- en technische bedrijfstakken. en .metaalindustrie. ligt dit percentage op ca. 60%. Verhoudingsgewijs worden in de sectoren .gezondheid., .uitleenbedrijven., en .zakelijke dienstverlening. veel uitkeringen (50%) beëindigd door herstel. Gemiddeld ligt dit percentage op 38%.


Deel: ' Publicatie Lisv 'Informatie sociale zekerheid naar sector' '
Lees ook