Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Sociale competentie en de brede school

Nieuwe publicatie van het NIZW

3 september 2001

Kinderen en jongeren moeten tegenwoordig leren omgaan met veel verschillende leef- en werksituaties, culturen en sociale verwachtingen. Daarom is `sociale competentie' een belangrijk onderdeel van hun algemene ontwikkeling. De brede school kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze sociale competentie. Op welke manieren dit kan, is te lezen in de publicatie Sociale competentie en de brede school, die onlangs is verschenen bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.

Binnen en buiten school
Niet alleen op school, maar ook daarbuiten ontwikkelen kinderen vaardigheden die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Zij leren van een taalles, maar ook van hun bijbaantje en de omgang met familie en vrienden. De brede school organiseert activiteiten die de sociale competentie van leerlingen vergroten, binnen en buiten schooltijd, binnen en buiten school. Dat gebeurt in samenwerking met de kinderen en jongeren zelf, leerkrachten en andere professionals of familieleden en vrijwilligers. Met deze activiteiten wil de brede school samenhang aanbrengen tussen de dingen die kinderen binnen en buiten school leren en beleven.

Andere manier
"Het is belangrijk dat kinderen en volwassenen beseffen dat mensen elkaar nodig hebben. Zelf kun je niet zonder anderen, maar omgekeerd kun je ook iets voor de mensen om je heen betekenen." Wanneer leerlingen in een andere omgeving dan de normale schoolsituatie terechtkomen, leren ze op een andere manier met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld: oudere leerlingen zijn mentor voor de jongeren, of bovenbouwers helpen bij het overblijven van de onderbouwers. Jeugd en ouderen praten met elkaar in een project over hun wijk, of koken voor elkaar en eten samen. Leerlingen die zelf een bedrijfje runnen, leren verantwoordelijkheden nemen, voor zichzelf én hun medewerkers.

Achtergrond
De verkenningsstudie Sociale competentie en de brede school is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om tot een overzicht van de mogelijkheden van de brede school te komen, heeft de auteur gesprekken gevoerd met mensen uit de praktijk van de brede school en medewerkers van begeleidende instellingen. Het boek is dan ook geïllustreerd met vele interviewfragmenten en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
Sociale competentie en de brede school is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van brede scholen. Voor inhoudelijk managers en beleidsmedewerkers biedt het een oriëntatiekader. Partners uit onderwijs, welzijn, kunsteducatie, sport of andere educatieve werkvelden vinden in het boek een gezamenlijk referentiepunt.

Bestellen
Sociale competentie en de brede school is geschreven door Saskia van Oenen en kost f 24,50.
ISBN 90-5050-902-9 en E 23185. Verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij NIZW / Uitgeverij,
Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 5 september 2001

Deel: ' Publicatie NIZW Sociale competentie en de brede school '
Lees ook