Sociaal Cultureel Planbureau


Gegevens van de gevraagde publicatie

Titel: De stad op straat

Auteurs: H.C. van der Wouden

Publikatie type: Sociale en Culturele Studies, nummer 27

Uitgekomen op: 1 februari 1999

ISBN: 90-5749-120-6

Beschikbaarheid: Verkrijgbaar bij de boekhandel. Telefonisch zijn de publicaties te bestellen bij Infolio in Den Haag (telefoonnummer: 070-3819900).

Prijs: f 51.00

Excerpt:
In dit boek wordt vanuit uiteenlopende invalshoeken en met gebruikmaking van gegevens uit nationaal en internationaal onderzoek de balans opgemaakt van het vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil society van de jaren negentig.

Hoe is het gesteld met de inzet, zonder financiële motieven, voor anderen, voor maatschap pelijke verbanden en voor ideële doelen? Hoe staat Nederland er in vergelijking met buur landen voor in de waardering voor vrijwilligerswerk en de animo van mensen om zelf actief te worden? Wat zijn de historische wortels van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in ons land? Hoe is het sociale profiel van de gemiddelde vrijwilliger de afgelopen decennia veranderd? Hoe is vrijwilligerswerk verankerd in de moderne leefstijl? En waarom worden mensen eigenlijk actief (en hoe kom je daar het best achter)?
Wat de mogelijke sociale en politieke effecten van vrijwilligerswerk betreft wordt vooral ingegaan op het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben en het vertrouwen dat zij bereid zijn te schenken aan maatschappelijke instituties zoals de overheid, politieke partijen en de media. Waardoor wordt dit vertrouwen beïnvloed en in hoeverre is daarbij de kerkelijke en levensbeschouwelijke achtergrond van mensen nog van belang? Dat zijn enkele van de vragen waarop door de auteurs van deze bundel proberen een empirisch antwoord te geven.

Deel: ' Publicatie over vrijwilligerswerk 'De stad op straat' '
Lees ook